Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Tuakaouanga?

Eaa te Tuakaouanga?

Te pauanga a te Pipiria

 I roto i te Pipiria, te tuatua tei uriia e “tuakaouanga” no roto mai ïa i te reo Ereni a·naʹsta·sis, te aiteanga “ka tu” me kore “ka tu akaou.” Ko tetai tangata tei akatuakaouia mai, kua akatuia aia mei te mate, kua akaoraia.​—1 Korinetia 15:12, 13.

 Noatu kare te tuatua “tuakaouanga” i roto i te au Tuatua Tapu Ebera, tei matauia e ko te Koreromotu Taito, tei reira katoa teia apiianga. Ei akaraanga, na roto i te peroveta ko Hosea kua taputou te Atua: “E akaora au ia ratou i te mana o te vaarua ra; e oko atu au ia ratou mei te mate mai.”​—Hosea 13:14; Iobu 14:13-​15; Isaia 26:19; Daniela 12:​2, 13.

 Ka akatuakaouia te tangata kiea? Tetai aronga ka akatuia ratou ki te rangi e ka tutara ei au ariki i te pae ia Iesu. (2 Korinetia 5:1; Apokalupo 5:​9, 10) Akakite te Pipiria e ko “te tuakaouanga mua” e “te [akamataanga o te] tuakaouanga,” te akaari mai nei teia nga manako e e tuakaouanga ke atu tetai ka aru mai. (Apokalupo 20:6; Philipi 3:​11) Teia tuakaouanga ka akatupuia ki runga i te enua nei, i konei ka akaoraia te maataanga o te au tangata katoatoa kia rekareka i te oraanga e tuatau ua atu.​—Salamo 37:29.

 Akapeea te tangata me akatuakaouia? Kua oronga te Atua kia Iesu i te mana no te akatu mai i te aronga tei mate. (Ioane 11:25) Ka akaora a Iesu “i te aronga katoa i roto i te rua” ma tona au tu matauia, tu tangata, e tona au manako. (Ioane 5:​28, 29) Ko te aronga tei akatuia ki te rangi ka orongaia te kopapa vaerua kia ratou, e te aronga ka akatuia ki te enua nei ka orongaia te kopapa matutu e te meitaki kia ratou.​—Isaia 33:24; 35:5, 6; 1 Korinetia 15:42-​44, 50.

 Koai ma ka akatuakaouia? Te karanga ra te Pipiria e e “tuakaouanga to tei mate, te aronga tuatua-tika e te aronga tuatua-tika kore.” (Angaanga 24:15) Ka kapiti mai ki te aronga tuatua tika ia Noa, Sara, e Aberahama. (Genese 6:9; Ebera 11:11; Iakobo 2:​21) Te aronga tuatua tika kore ko te aronga kare i rauka ana ia ratou te akono i ta te Atua kaveinga e kare i kite iaia e te akamori iaia.

 Inara, ko te aronga kino tikai kare e taui, kare ratou e akatuia mai. Me mate te reira aronga, ko to ratou openga ïa, kare o ratou manakonakoanga no te tuakaouanga.​—Mataio 23:33; Ebera 10:26, 27.

 Aea e tupu ei te tuakaouanga? Totou te Pipiria e ka tupu te tuakaouanga ki te rangi i to Iesu tuatau mana anga, tei akamata i te 1914. (1 Korinetia 15:21-​23) Te tuakaouanga ki te enua nei ka tupu te reira a te Tutara Anga Tauatini Mataiti o Iesu Mesia, me akariroia te enua ei parataito.​—Luka 23:43; Apokalupo 20:​6, 12, 13.

 Eaa ra i tau ei kia irinakiia te tuakaouanga? Te oronga maira te Pipiria i te au akaraanga e iva no te aronga tei akatuakaouia mai, e kua kiteaia teia e te tangata. (1 Ariki 17:17-​24; 2 Ariki 4:​32-​37; 13:20, 21; Luka 7:​11-​17; 8:​40-​56; Ioane 11:38-​44; Angaanga 9:​36-​42; Angaanga 20:​7-​12; 1 Korinetia 15:​3-6) Mea puapinga katoa ta Iesu akatu anga ia Lazaro, no te mea kua mate a Lazaro e a rā, e kua rave a Iesu i teia temeio ki mua i te urupu tangata. (Ioane 11:39, 42) E te aronga katoa tei patoi ia Iesu kare e rauka ia ratou i te akakore i teia tika, no reira kua kimi ravenga ratou no te tamate ia Iesu e Lazaro.​—Ioane 11:47, 53; 12:​9-​11.

 Te akaari maira te Pipiria e tei te Atua te mana e te inangaro no te akaora mai i te aronga tei mate. Ka akamanako aia i te au tangata tataki tai e ta ratou i rave e ka akaora aia ia ratou. (Iobu 37:23; Mataio 10:30; Luka 20:37, 38) Ka rauka i te Atua i te akaora i te aronga tei mate e ka inangaro aia i te rave i te reira! No runga i te tuakaouanga, te karanga ra te Pipiria no te Atua: “E tangi rai koe ki te angaanga a to rima ra.”​—Iobu 14:15.

Au manako tarevake no te tuakaouanga

 Mea Maani Ua: Te tuakaouanga, ko te akaoki anga o te soul ki te kopapa.

 Te Tika: Apii maira te Pipiria i te soul e e tangata ora, kare e ko tetai apinga te ka ora ua atu me mate tetai. (Genese 2:7; Ezekiela 18:4) Ko tetai tangata tei akatuakaouia mai, kua akaoraia mai aia ei tangata ora.

 Mea Maani Ua: Kua akatuia tetai aronga e oti akera kua takore vivikiia.

 Te Tika: Karanga te Pipiria ko “tei rave ana i te kino ra” ei “te tuakaouanga akaapa ïa ratou.” (Ioane 5:​29) Inara kua akatumuia teia utunga ki runga i ta ratou ka rave i muri ake me akatuakaouia mai ratou. Karanga a Iesu: “E akarongo ei tei mate i te reo o te Tamaiti a te Atua: e tei akarongo ra, ka ora ïa.” (Ioane 5:​25) Ko te aronga ‘tei akarongo’ me kore tei kauraro, ki te au apiianga ta ratou i kite mai i muri ake i to ratou tuakaouanga, ka tataia to ratou ingoa ki roto i “te buka ora.”​—Apokalupo 20:12, 13.

 Mea Maani Ua: Me akatuia tetai tangata, ka orongaia kiaia tona kopapa o mua ana i mua ake ka mate ei aia.

 Te Tika: Me mate te tangata, papu e ka oki tona kopapa ei one pueu.—Koheleta 3:​19, 20.