Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Pipiria?

Eaa te Pipiria?

Te pauanga a te Pipiria

 E 66 puka tapu i roto i te Pipiria. Kua tataia mei tetai 1,600 tuma mataiti te roa. Tei roto i te Pipiria ta te Atua karere—“ei tuatua ra na te Atua.”—1 Tesalonia 2:13.

I teia atikara

 Te manako o te Pipiria

 •   Naai i tata i te Pipiria? Ko te Atua te Tata o te Pipiria, e 40 ana tangata i tuku kia tata i tona au manako. Tetai papaki o teia au tangata ko Mose, ko te Ariki ko Davida, Mataio, Mareko, Luka, e Ioane. a Ae, kua tuku te Atua i tona au manako ki roto i te manako o teia aronga kia tata i tana karere.—2 Timoteo 3:16.

   Ei akatutuanga: Me akakite te tangata pitiniti i tona manako ki tona tekeretere kia tata aia i te reira, penei kia tata i te tumu manako, na te tangata pitiniti rai te karere i tataia. Mei te reira katoa, kua taangaanga te Atua i te tangata kia tata i tana karere, koia te Tata o te Pipiria.

 •   Eaa te aiteanga o te tuatua “Pipiria”? Te “Pipiria” no roto mai i te tuatua Ereni biblia, te aiteanga “au puka rikiriki.” E kua riro mai te biblia ko te katoaanga o te au puka rikiriki o te Pipiria.

 •   Inaea i tataia ai te Pipiria? Kua akamata te tataanga i te 1513 M.T.N. e kua oti e 1,600 tuma mataiti i muri mai, i te 98 T.N.

 •   Teiea te Pipiria mua? Kare i kiteaia e teiea te au tataanga mua o te Pipiria. No te mea i taua tuatau kua tata te aronga tata Pipiria ki runga i te au apinga pe ua, mei te pepa raupo e te pakiri manu. Inara, kua kopi meitaki te aronga kite tata i te au tataanga Pipiria no tetai anere ua atu mataiti, te akono anga i te reira na te aronga tatau i te tuatau ki mua.

 •   Eaa te “Koreromotu Taito” e te “Koreromotu Ou”? Te akataka maira te Koreromotu Taito i te tuanga o te Pipiria tei tataia ki roto i te reo Epera, b kua karanga katoaia ko te au Tuatua Tapu Epera. Te Kororemotu Ou ko te tuanga reo Ereni te reira, kua karangaia ko te au Tuatua Tapu Ereni. Kua riro mai raua okotai puka, tei karanga katoaia ko te au Tuatua Tapu. c

 •   Eaa to roto i te Pipiria? Te akakite maira te Pipiria i te au tuanga tukeke o te tuatua enua, te ture, te totou, te pee, te maseli, te imene e te au reta.—Akara i te “ Au Puka o te Pipiria.”

 Eaa ta te Pipiria e akakite ra?

 Kua akamata te Pipiria ki te au mea angaia o te rangi e te enua a te Atua Mana Katoatoa. I roto i te Pipiria, kua akakite mai aia i tona ingoa, e ko Iehova, na te pati anga mai i te tangata kia kite iaia.—Salamo 83:18.

 Kua akamārama mai te Pipiria e kua akakinoia te Atua, e te akaari maira e akapeea aia me akangateitei i tona ingoa.

 Te akaari maira te Pipiria i to te Atua akakoroanga no te tangata e te enua. E pera katoa akapeea te Atua me takore i te au mea te tamamae ra i te tangata a te tuatau ki mua.

 Te orongo katoa maira te Pipiria i te au akoanga tau no runga i te oraanga i te au rā ravarai. Teia te au akaraanga:

 •   E akatupu i te pirianga meitaki. “E te au mea katoa ta kotou i anoano ia etai ke ra, na reira katoa kotou ia ratou.”—Mataio 7:12.

   Aiteanga: E akono tatou i te tangata mei ta tatou i anoano kia akonoia mai.

 •   Kia akakoromaki i te taitaia. “Auraka e apiapi i to apopo ra; na apopo e apiapi i tana uaorai.”—Mataio 6:34.

   Aiteanga: Auraka e taitaia eaa te ka tupu a te tuatau ki mua, e akamanako ua i to teia rā.

 •   E akaperepere i te akaipoipo. “E aroa ra te tangata katoa i tana uaorai vaine mei te aroa iaia uaorai; e te vaine oki e kauraro aia i tana tane.”—Ephesia 5:33.

   Aiteanga: Puapinga tikai te aroa e te akangateitei i roto i te akaipoipo.

 Kua tauiia ainei te Pipiria?

 Kare. Kua akara meitaki te aronga apii i te au tataanga taito o te Pipiria e kua akaaite ki te au Pipiria o teia tuatau e kua kiteaia mai e kare te karere mua o te Pipiria i taui. Tika teia—no te mea, me inangaro te Atua i tana karere kia tatauia e kia māramaia, kare ainei e ka akapapu mai aia e kare tana karere i tauiia? dIsaia 40:8.

 Eaa i tuke ei te au urianga o te Pipiria?

 Kare te maataanga o te aronga tatau e mārama ana i te reo taito o te Pipiria. Inara, e “evangelia” ta te Pipiria no “te pa enua katoa, e te au kopu, e te au reo, e te au iti-tangata.” (Apokalupo 14:6) No reira, ka inangaro te tangata i tetai urianga Pipiria i roto i te reo ka mārama ratou me tatau i te karere a te Atua.

 E toru tu urianga o te Pipiria:

 •   E urianga tuatua tei aru i te tuatua.

 •   E urianga manako tei aru i te aiteanga o te tataanga reo taito.

 •   E urianga tuatua māmā, ei akareka i te tatau anga. Inara, me kua taui maata te urianga, kua taui i reira te aiteanga o te karere.

 Ka akatau tetai urianga Pipiria meitaki i tana urianga ki te urianga reo māramaia o teia tuatau i te akakite mai i te karere a te Atua ki te tangata. e

 Naai e iki eaa te ka tukuia ki roto i te Pipiria?

 No te mea koia te Tata, na te Atua i iki e eaa te ka tukuia ki roto i te Pipiria. Kua oronga aia ki te iti tangata o Iseraela i “te tuatua ra a te Atua i tukuia mai ia ratou,” kia akono i te au Tuatua Tapu Epera.—Roma 3:2.

 Kua ngaro ainei tetai au puka o te Pipiria?

 Kare. Te vai ua ra te katoaanga o te Pipiria; kare e puka i “ngaro.” Te karanga ra tetai aronga e ko tetai au puka taito i uunaia, no roto mai i te Pipiria. f Inara, te akapapu maira te Pipiria i tona uaorai tu tika. (2 Timoteo 1:13) Me aruia teia kaveinga, ka rotai te katoaanga o te au puka Pipira tei akauruia e te Atua. Tuke ra ki te au tataanga taito ta tetai i karanga e no roto mai i te Pipiria. g

 Me kimi i te au irava Pipiria

  Te au puka o te Pipiria

a No te katoaanga o te au puka o te Pipiria, naai i tata, e inaea i tataia ai, akara i te Pipiria o te New World Translation no te “Table of the Books of the Bible.”

b Kua tataia tetai tuanga o te Pipiria i te reo Arama, e reo vaitata ki te reo Epera.

c E maata te aronga tatau Pipiria te reka ra i te tuatua o te au “Tuatua Tapu Epera” e te au “Tuatua Tapu Ereni Kerititiano.” Kare i reira te “Koreromotu Taito” e manakoia e kua monoia ki te “Koreromotu Ou.”

e E maata te aronga e mataora ana i te tatau i te New World Translation of the Holy Scriptures no te mea tano te urianga e te tatau anga. Akara i te atikara “E Tika Tikai Ainei te New World Translation?

f Kua kapikiia teia au tataanga ko te Apocrypha. Kia tau ki te Encyclopædia Britannica, “i roto i te au puka pipiria, [te taiku ra teia tuatua] ki te au tataanga tei ārikiia ei tuanga no te papaanga irava”—koia oki, kare i kapitiia mai ki roto i te akapapaanga o te au puka i roto i te Pipiria.

g Kia kite maata atu, akara i te atikara te “Au Evangeria ke Atu—Ainei Tetai no Runga ia Iesu?