Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Papetitoanga?

Eaa te Papetitoanga?

Te pauanga a te Pipiria

 Kia papetitoia, ka tomo tetai ki roto i te vai. a E maata te papetitoanga tei rekotiia i roto i te Pipiria. (Angaanga 2:41) No Iesu tetai papetitoanga kua tomo aia ki roto i te Vai Ioridana. (Mataio 3:13, 16) I muri roa mai, kua papetitoia tetai tangata Etiopia ki roto i te “vai” i te pae i te mataara tana e aere ra.—Angaanga 8:36-40.

 Apii a Iesu e ka anoanoia tana au pipi kia papetito. (Mataio 28:19, 20) Kua akataka katoa mai te apotetoro ko Petero i te reira.—1 Petero 3:21.

I roto i teia atikara

 Eaa te aiteanga o te papetitoanga?

 E akatutuanga te papetitoanga kia akaari ki te katoatoa e kua tataraara aia i tana au ara e kua taputou ki te Atua kia rave i tona anoano. Ka akarongo ua rai aia ki te Atua e Iesu. Ka rauka te ora mutu kore me papetitoia tetai tangata.

 Me tomo tetai ki roto i te vai, e tauianga te reira i tona oraanga. Akapeea ra? Te akaaite ra te Pipiria i te papetitoanga ki tetai tanumanga. (Roma 6:4; Kolosa 2:12) Na te aere anga ki roto i te vai, te akaari ra te reira tangata e kua mate aia i tona oraanga taito. Me tu mai aia mei roto i te vai, te akaari ra aia e te akamata nei aia i tetai oraanga ou ei Kerititiano akatapuia.

 Eaa ta te Pipiria e akakite ra no te papetitoanga pepe?

 Kare te tuatua “papetitoanga pepe” b i roto i te Pipiria. Te apii maira te Pipiria e me inangaro tetai tangata kia papetitoia, e au mea tau tana ka anoanoia kia rave.

 Ei akaraanga, ka anoanoia aia kia mārama i te au apiianga o te Tuatua na te Atua e kia aru i tana au apiianga. Kua tataraara aia i tana au ara. Na roto i te pure, kua akatapu aia i tona oraanga ki te Atua. (Angaanga 2:38, 41; 8:12) Kare e rauka i te au pepe i te rave i teia.

 Eaa te aiteanga kia papetitoia na roto i te ingoa o te Metua, te Tamaiti, e te vaerua tapu?

 Kua apii a Iesu i tana au pipi e “e akariro i to te pa enua katoa ei pipi; ka bapetizo atu ei ia ratou i te ingoa o te Metua, e no te Tamaiti, e no te vaerua tapu; ma te apii atu ia ratou, kia akono i te au mea katoa taku i akaue atu kia kotou.” (Mataio 28:19, 20) Te aiteanga o te tuatua “i te ingoa o” koia oki, kia mārama te tangata e papetitoia ra i te mana taoonga o te Metua e te Tamaiti, pera te tuanga a te vaerua tapu. Ei akatutuanga: Karanga te apotetoro ko Petero ki te tangata pirikoki: “Ka tu koe ki runga, ka aere, i te ingoa o Iesu Mesia no Nazareta ra.” (Angaanga 3:6) Taka meitaki te manako—e kua mareka e kua āriki a Petero i te mana taoonga o Karaiti e kua akangateitei iaia no te reira rapakauanga temeio.

  •   “Te Metua” ko te Atua ko Iehova. c Tei Anga, Tei Oronga i te Ora, e te Atua Mana Katoatoa, ko Iehova anake te mana taoonga katoatoa.—Genese 17:1; Apokalupo 4:11.

  •   “Te Tamaiti” ko Iesu Mesia, tei oronga i te ora no tatou. (Roma 6:23) Kare e rauka ia tatou te ora me kare tatou e mareka e e āriki i ta Iesu tuanga puapinga i roto i to te Atua akakoroanga no te tangata.—Ioane 14:6; 20:31; Angaanga 4:8-12.

  •   “Te vaerua tapu” ko te mana ririnui o te Atua, me kore tona mana angaanga. d Kua taangaanga te Atua i tona vaerua tapu kia anga, kia oronga i te ora, kia akakite i te karere ki tana au peroveta e tetai atu, e kia rave i tona anoano. (Genese 1:2; Iobu 33:4; Roma 15:18, 19) Kua taangaanga katoa te Atua i te vaerua tapu kia akauru i te aronga tata Pipiria kia tata i tona au manako.—2 Petero 1:21.

 E ara ainei kia papetito akaouia?

 Kare i te mea matau na te tangata kia taui i ta ratou akonoanga. Akapeea me kua papetito takereia ratou i roto i ta ratou akonoanga? Kua ara ainei ratou me papetito akaouia? Karanga tetai pae ae, penei te manako ra ratou ia Ephesia 4:5 e: “Okotai Atu, okotai akarongo, okotai bapetizo.” Kare teia irava e karanga ra e kare tetai tangata e papetito akaouia. Akapeea ra?

 Aerenga manako. Te akaari ra a Ephesia 4:5 e te akamaroiroi maira te apotetoro ko Paulo kia taokotai te irinakianga e te akarongo o te au Kerititiano mou. (Ephesia 4:1-3, 16) Ka vai teia tu taokotai me aru ratou e okotai Atu ko Iesu Mesia; okotai akarongo, okotai apiianga Pipiria; e kua aru i te au apiianga Tuatua Tapu no te papetitoanga.

 Kua akamaroiroi te apotetoro ko Paulo i tetai pae tei papetito takereia kia papetito akaouia. No te mea kua papetitoia ratou ma te kore i mārama tikai i te apiianga Kerititiano.—Angaanga 19:1-5.

 Tumu no te papetitoanga. Kia ārikiia e te Atua, ka akatumuia te papetitoanga ki runga i te tuatua mou o te Pipiria. (1 Timoteo 2:3, 4) Me papetitoia tetai tangata tei akono i te au apiianga akonoanga kare i ta te Pipiria, kare te Atua e āriki i te reira papetitoanga. (Ioane 4:23, 24) Penei e tu ngakau tae e te maroiroi to te reira tangata, inara “kare i te maroiroi kite.” (Roma 10:2) Kia marekaia e te Atua, ka anoanoia aia kia apii i te tuatua mou Pipiria, taangaanga i te reira, akatapu i tona oraanga ki te Atua, e oti ka papetito akaouia. Me tupu teia, kare tona papetito akaou anga i te ara. Mari ra, e mea tau te reira.

 Tetai au papetitoanga i roto i te Pipiria

 Kua taiku te Pipiria i tetai au papetitoanga tei tuke ki te papetitoanga o te au pipi a Karaiti. Teia tetai au akaraanga.

 Te papetitoanga a Ioane Bapetizo. e Kua papetito a Ioane i te au pipi ngati Iuda e te aronga ke ei akatutu mai e kua tataraara ratou i ta ratou ara tei aati i te Ture a Mose—te Ture ta te Atua i oronga ki te ngati Iseraela na roto ia Mose. Kua riro ta Ioane papetitoanga ei akapapa i te tangata kia aru e kia āriki i te Mesia, ko Iesu o Nazareta.—Luka 1:13-17; 3:2, 3; Angaanga 19:4.

 To Iesu papetitoanga. E mea umere tikai te papetitoanga a Ioane Bapetizo ia Iesu. E tangata apa kore a Iesu e kare ana ara. (1 Petero 2:21, 22) Kare tona papetitoanga i te tataraara anga e ‘te patianga akava-ngakau meitaki ki te Atua.’ (1 Petero 3:21) Mari ra, te oronga ra aia iaia uaorai ki te Atua i te rave i Tona anoano ei Mesia tei totouia. Pera te oronga anga i tona ora no tatou.—Ebera 10:7-10.

 Papetitoanga ki te vaerua tapu. Kua tuatua a Ioane Bapetizo e Iesu Mesia no te papetitoanga ki te vaerua tapu. (Mataio 3:11; Luka 3:16; Angaanga 1:1-5) Kare teia papetitoanga e aite ana ki te papetitoanga na roto i te ingoa o te vaerua tapu. (Mataio 28:19) Eaa ra?

 E iti ua te numero o te au pipi a Iesu tei papetitoia ki te vaerua tapu. E aronga akatainuia teia ki te vaerua tapu no te mea kua kapikiia ratou e Karaiti ki te rangi ei ui ariki e te kau taunga ki rungao i te enua. f (1 Petero 1:3, 4; Apokalupo 5:9, 10) To ratou iti tangata ko te mirioni ua atu au pipi a Iesu e manakonakoanga ora mutu kore to ratou i Parataito i te enua nei.—Mataio 5:5; Luka 23:43.

 Papetitoanga ki roto ia Iesu Mesia e i roto i tona mate. Te aronga tei papetitoia ki te vaerua tapu kua “bapetizo [katoaia] ki roto i te Mesia ra ia Iesu.” (Roma 6:3) Kua tau teia papetitoanga ki te au pipi akatainuia a Iesu, te ka tutara ma ïa i te rangi. Me papetitoia ratou ki roto ia Iesu, kua riro mai ratou ei mema no tana putuputuanga akatainuia. Koia te Upoko, e ko ratou te kopapa.—1 Korinetia 12:12, 13, 27; Kolosa 1:18.

 Kua “bapetizoia i roto i [to Iesu] mate” te au Kerititiano akatainuia. (Roma 6:3, 4) Na te aru anga i to Iesu tu, e oraanga akaatinga e te akarongo ki te Atua to ratou e kare e manakonakoanga ora mutu kore i te enua nei. Ka akaoti ratou i teia papetitoanga akatutu ua me mate ratou ma te tuakaouanga ora ki te rangi ei au mea vaerua.—Roma 6:5; 1 Korinetia 15:42-44.

 Papetitoanga ki te ai. Karanga a Ioane Bapetizo ki te aronga e akarongo maira: “Nana [na Iesu] e bapetizo ia kotou ki te vaerua tapu, e te ai: Tei tona rima tona tairi, e tamā marie aia i tana ngai pāpā sitona, e akaputuputu aia i te sitona ki roto i te vairanga sitona; kareka te ota, ka tutungiia ïa e ia ki te ai mate kore.” (Mataio 3:11, 12) E tuke te papetitoanga ki te ai mei te papetitoanga ki te vaerua tapu. Eaa te aiteanga o ta Ioane akatutuanga?

 Te akatutu ra te titona i te aronga te ka aru e te akarongo ia Iesu. Kua papetitoia ratou ki te vaerua tapu. Te akatutu ra te ota me kore te tita i te aronga kare e akarongo kia Iesu. No reira, ko te papetitoanga ki te ai, te akatutu ra i to ratou mate mutu kore.—Mataio 3:7-12; Luka 3:16, 17.

a Te tuatua Ereni tei uriia “papetitoanga” te aiteanga “tomo ki roto i te vai, tapokiia e te vai e te aere mai mei raro i te vai,” na te Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words.

b E peu na te au akonoanga te papetitoanga pepe e ka orongaia tetai ingoa no te pepe e ka “papetitoia” na te pipianga me kore riringi anga i te vai ki runga i to ratou upoko.

c Ko Iehova to te Atua ingoa. (Salamo 83:18) Akara i te atikara “Koai a Iehova?

d Akara i te atikara “Eaa te Vaerua Tapu?

e Akara i te atikara “Koai a Ioane Bapetizo?”

f Akara i te atikara “Koai Ma ka Aere ki te Rangi?”

g Tei roto katoa i te Pipiria te tuatua “papetitoanga” e peu tamaanga e te oreianga i te au kapu ki roto i te vai. (Mareko 7:4; Ebera 9:10) E tuke teia ki te tomoanga a Iesu e tana au pipi ki roto i te vai.