Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Ara?

Eaa te Ara?

Te pauanga a te Pipiria

 Tetai ua atu mea i roto i toou ngakau, toou manako, e taau e rave ra tei patoi i ta te Atua au kaveinga, e ara ïa. Ka ō mai i te aati anga i te au ture a te Atua na te rave anga i te kino, me kore i te au mea tau kore ki mua i tona aroaro. (1 Ioane 3:4; 5:​17) Akamārama katoa mai te Pipiria i te ara akakore​—i te kore anga e rave i te mea meitaki.​—Iakobo 4:​17.

 Te tuatua Pipiria no te ara te aiteanga kua “aere ke mei te pa,” me kore te takete. Ei akaraanga, kua karape tetai pupu vaeau i Iseraela taito no te maka i te toka ki runga i te takete e “kare rava e aere ke.” Ko te reira manako me uriia ka tatauia e “kare e ara.” (Te Au Akava 20:16) No reira me ara tetai, kua aere ke aia mei te akono anga i te au kaveinga apa kore a te Atua.

 Ko Tei Anga ia tatou, ko Iehova tei iaia te tikaanga kia akanoo i te au kaveinga no te au tangata katoatoa. (Apokalupo 4:​11) E apainga ta tatou ki mua i tona aroaro no ta tatou au angaanga.​—Roma 14:12.

Ka rauka ainei kia kore e ara ua atu?

 Kare. Akakite ra te Pipiria e “kua rave katoatoa oki i te ara, e kua ngere i te akameitaki a te Atua.” (Roma 3:​23; 1 Ariki 8:​46; Koheleta 7:​20; 1 Ioane 1:8) No teaa ra?

 I te akamataanga kare te nga tangata mua ko Adamu e Eva, i ara ana. Kua angaia raua ma te apa kore, i to te Atua ra tu i angaia ai raua. (Genese 1:​27) Inara, kua ngere raua i te tu apa kore na te akarongo kore anga ki te Atua. (Genese 3:​5, 6, 17-​19) I te anau tamariki anga raua, kua iri mai ta raua ara e te kino ki runga i ta raua uanga. (Roma 5:​12) Karanga te Ariki ko Davida o Iseraela e, “I anau mai au ma te ara.”​—Salamo 51:5.

E kino atu ainei tetai au ara ki tetai?

 Ae. Ei akaraanga, akakite te Pipiria no te au tangata o Sodoma e “kino maata” e te “maata roa” ta ratou ara. (Genese 13:13; 18:20) E toru ïa tumu te akataka maira i te maata o te ara.

  1.   Kino Maata. Te akamatakite maira te Pipiria ia tatou kia kopae i te au ara kino maata mei te akaturi, te akamori idolo, te keia, te konā kava, te akakino, te tā tangata, e te purepure. (1 Korinetia 6:​9-​11; Apokalupo 21:8) Akakite ra te Pipiria, i te tuke ki te au ara kare i te mea akakoro, ei akaraanga mei te au tuatua e te au angaanga ka akatupu i te mamae ki tetai ke. (Maseli 12:18; Ephesia 4:​31, 32) Noatu rai, te akakite maira te Pipiria kia tatou auraka e tangaro ua i tetai ua atu ara, te ka taki atu ki te aati anga i te au ture a te Atua.​—Mataio 5:​27, 28.

  2.   Akakoro. Kua raveia te ara no te mea kua kopae tetai tangata i ta te Atua e umuumu ra. (Angaanga 17:30; 1 Timoteo 1:​13) Kare te Pipiria i akatika ua i te reira au ara, te akataka maira te reira i te tuke o teia au ara mei te au ara tei rave akakoroia no te aati i te ture a te Atua. (Numero 15:30, 31) No roto mai te au ara akakoro i te “ngakau kino.”​—Ieremia 16:12.

  3.   Putuputu. Te akatakake katoa maira te Pipiria i te tuke i rotopu i te ara ua e te rave putuputu i te ara no tetai tuatau roa. (1 Ioane 3:​4-8) Ko te aronga “rave inangaro mou atu ei i te ara,” noatu e kua apii i te rave i te tika, ka akautungaia e te Atua.​—Ebera 10:26, 27.

 Ko te aronga tei apa no te ara maata, penei ka akataitaiaia no ta ratou tarevake. Ei akatauanga, kua tata te Ariki ko Davida e: “Kua na runga taku nei au ara i toku mimiti: mei te apinga teimaa kare e maranga iaku nei.” (Salamo 38:4) Noatu rai te oronga maira te Pipiria i teia manakonakoanga: “Kia akaruke te tangata kino i tona aerenga, e te tangata tuatua-tika kore i tona manako: ka oki ei aia kia Iehova, e nana aia e aroa mai; e ki to tatou Atua, te maata ra oki iaia te akakore i te ara.”​—Isaia 55:7.