Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te tu Akara Anga o Iesu?

Eaa te tu Akara Anga o Iesu?

Te pauanga a te Pipiria

 Kare e tangata i kite tikai i te tu akara anga o Iesu, no te mea kare te reira i akatakaia i roto i te Pipiria. Te akakite maira teia e kare to Iesu tu akara anga i te mea puapinga. Inara, kua oronga mai te Pipiria i tetai manga akakite anga no runga ia Iesu.

  •   Akara Anga: E ngati Iuda a Iesu e penei tei runga iaia te tutu mata o tona metua vaine. (Ebera 7:​14) E penei kare tona akara anga i tuke ki to tetai pae. I tetai atianga, kua rauka iaia i te aere ngaro ua mei Galilea ki Ierusalema ma te kore e kitea. (Ioane 7:​10, 11) E kare katoa tona akara anga i tuke mei te au pipi tei piri vaitata kiaia. E akamaara na Iuda Ikariota i akakite ki te urupu tangata ko teiea a Iesu kia rauka ia ratou i te opu iaia.​—Mataio 26:47-​49.

  •   Rauru: Penei kare to Iesu rauru i roroa ana, no te mea akakite te Pipiria “e rauru roroa to te tane ra, e mea akama ïa iaia.”​—1 Korinetia 11:14.

  •   Uruuru Vaa: E uruuru vaa me kore e kumikumi to Iesu. Kua aru aia i te ture a te ngati Iuda, e kare te au tane e akatikaia kia ‘rave kino i to ratou kumikumi.’ (Levitiku 19:27; Galatia 4:4) Totou katoa te Pipiria i te ka tupu ki to Iesu uruuru vaa me takinokinoia aia.​—Isaia 50:6.

  •   Kopapa: Akaari mai te au akakiteanga e e kopapa matutu to Iesu. Roto i tana angaanga tutu aere, kua aaere aia na te au ngai mamao. (Mataio 9:​35) I roto i te iero o te ngati Iuda, kua uri aia i te kaingakai moni a te aronga oko moni e kua tuaru i te au manu ki vao ki te taura rikiriki. (Luka 19:45, 46; Ioane 2:​14, 15) Karanga te McClintock and Strong’s Cyclopedia: “Te akakite ra te evangeria katoa [i to Iesu] kopapa matutu e te meitaki.”​—Volume IV, kapi 884.

  •   Tutu Mata: E tu maoraora e te tangi aroa to Iesu, e kare e ekoko ka kiteaia teia i runga i tona tutu mata. (Mataio 11:28, 29) Maata te tangata tei kimi i tana akapumaana e te tauturu. (Luka 5:​12, 13; 7:​37, 38) Kua varenga katoa te au tamariki i te pae iaia.​—Mataio 19:13-​15; Mareko 9:​35-​37.

Au manako tarevake no te tu akara anga o Iesu

 Manako Tarevake: Kua māro tetai pae e no Aperika mai te kopu tangata o Iesu, no te mea kua akaaite te puka o Apokalupo i tona rauru ki te vavai te teatea e tona vaevae ki “te veo meitaki i tungia i te ai.”​—Apokalupo 1:​14, 15.

 Te Tika: Kua orongaia mai te puka o Apokalupo na roto i te “au akairo.” (Apokalupo 1:1, NW) Te akataka anga no to Iesu rauru e te vaevae, te akatutu maira te reira i tona tu i muri ake i tona tuakaouanga mai, kare ko tona tu akara anga i te enua nei. Na te akaaiteanga i to Iesu “upoko ma te rauru ra, mei te vavai ra ïa te teatea, mei te kiona te teatea,” te akakite ra a Apokalupo 1:​14 i te kara o te reira, kare ko te tu o te rauru. Te akatutu maira teia i tona tu kite pakari no tona mataiti. (Apokalupo 3:​14) Kare teia irava i akaaite i to Iesu rauru ki te tu o te vavai me kore ki te tu o te kiona.

 Kua aite to Iesu vaevae ki “te veo meitaki i tungia i te ai.” (Apokalupo 1:​15) E kua aite katoa tona tutu mata “mei te ra ia ïa kia kakā mai i te avatea ra.” (Apokalupo 1:​16) Kare e tangata kua aite tona kara pakiri ki teia akatakaanga, no reira e akatutuanga teia orama, te akaari maira ia Iesu ko tei “noo ra oki ki roto i te mārama kare e taea e te tangata katoa.”​—1 Timoteo 6:​16.

 Manako Tarevake: E tu paruparu e te apikepike to Iesu.

 Te Tika: E tangata ngakau toa a Iesu. Ei akaraanga, kua akakite ngakau toa aia iaia uaorai ki te urupu tangata tei aere mai i te opu iaia. (Ioane 18:​4-8) Penei e matutu katoa to Iesu kopapa no te taangaanga i te au apinga angaanga a te kamuta.​—Mareko 6:3.

 Eaa i reira a Iesu i anoano ei i tetai tauturu no te amo i tana rakau tamamae anga? Eaa aia i mate ei i mua ake ta tamateia ai te nga tangata i te pae iaia? (Luka 23:26; Ioane 19:31-​33) I mua ake ka tamateia ai a Iesu, kua akaparuparuia tona kopapa. Kare aia i moe ana i tera po katoa no tona mamae ngakau. (Luka 22:42-​44) Kua takinokino te ngati Iuda iaia i tera po, e i te popongi ake kua pāpāia aia e te vaeau Roma. (Mataio 26:67, 68; Ioane 19:​1-3) Kua riro teia i te akaviviki atu i tona mate.

 Manako Tarevake: E tu muteki ua e te maromaroa tikai to Iesu.

 Te Tika: Kua akaata meitaki a Iesu i te tu o tona Metua i te rangi, ko Iehova, ta te Pipiria i akataka e ko “te Atua kakā.” (1 Timoteo 1:​11; Ioane 14:9) Kua apii a Iesu i tetai ke akapeea e rauka ai te mataora. (Mataio 5:​3-9; Luka 11:28) Te akaari maira teia e ka kitea te tu mataora o Iesu na roto i tona mata katakata.