Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa a Babulonia Maata?

Eaa a Babulonia Maata?

Akakite ra te Pipiria

 E akaaerenga akonoanga pikikaa i teianei ao a Babulonia Maata i roto i te puka o Apokalupo, kua patoi te Atua i te reira. a (Apokalupo 14:8; 17:5; 18:21) Noatu i te tukeke i te au akonoanga, kua akavare te reira i te au tangata ravarai kia kore e akamori i te Atua mou, ko Iehova.​—Deuteronomi 4:​35.

Au pauanga e akamārama ra ia Babulonia Maata

  1.   Babulonia Maata e akairo ïa. Akatutu maira te Pipiria iaia ko “tetai vaine” e e “vaine akaturi,” e ingoa tona “e mea ngaro, ko Babulonia Maata.” (Apokalupo 17:1, 3, 5) Tataia te puka o Apokalupo na roto i te au akairo, no reira e mea tau i te āriki e e au akatutuanga a Babulonia Maata, kare e e vaine tika tikai. (Apokalupo 1:1) Pera katoa, “tei noo [aia] ki rungao i te au vai e manganui,” ko te “au iti-tangata ïa, e au urupu tangata maata ïa, e au enua ïa, e au reo ke ke ïa.” (Apokalupo 17:​1, 15) Kare e rauka i tetai vaine.

  2.   Babulonia Maata e akaaerenga i te pa enua katoa. Kapikiia aia e e “oire maata ra ïa, ko tei tutara ki rungao i te au ariki o te ao nei.” (Apokalupo 17:18) No reira, te akaaere nei aia i te pa enua katoa.

  3.   Babulonia Maata e akaaerenga akonoanga ïa, kare e e akaaerenga poritiki e te okooko. E oire a Babulonia o mua ana no te au akonoanga tukeke, matauia no te rave i te au angaanga “tauraatua” e te “peu purepure.” (Isaia 47:​1, 12, 13; Ieremia 50:​1, 2, 38) Kua akamoriia te akonoanga pikikaa i reira, tei patoi i te Atua mou ko Iehova. (Genese 10:8, 9; 11:​2-4, 8) Kua akateitei nengonengo te au tutara o Babulonia ia ratou uaorai ki rungao ia Iehova e tana akamorianga. (Isaia 14:​4, 13, 14; Daniela 5:​2-4, 23) Pera katoa, a Babulonia Maata i teia tuatau kua matauia aia no tana “ravenga purepure.” Akaari maira te reira iaia e e akaaerenga akonoanga.​—Apokalupo 18:23.

     Babulonia Maata kare ïa i te akaaerenga poritiki no te mea kua aue “te au ariki o te enua” i tona akapouanga. (Apokalupo 17:1, 2; 18:9) Kare katoa aia i te akaaerenga okooko, no te mea te akamārama ra te Pipiria e kua tu atea ke “te aronga oko o te ao,” mei iaia.​—Apokalupo 18:11, 15.

  4. Toka akamaaraanga no te Ariki ko Nabonaida o Babulonia e te au akairo o te atua toru tai ko Sin, Ishtar, e Shamash

      Tau rai a Babulonia Maata e e akonoanga pikikaa. Kare i apii i te tangata akapeea me akavaitata ki te Atua mou ko Iehova, kua akavare te akonoanga pikikaa i te tangata kia akamori i tetai ua atu atua. Kapiki te Pipiria i te reira e ko te “akaturi aere anga.” (Levitiku 20:6; Exodo 34:15, 16) Te apiianga Toru Tai e te vaerua mate kore e te akamorianga itoro, no Babulonia o mua ana te reira e te apiiia nei rai i roto i te akonoanga pikikaa. Kairo katoa teia akonoanga i to ratou inangaro i teianei ao ki ta ratou akamorianga. Kapiki te Pipiria i teia tu tiratiratu kore e ko te akaturi aere anga.​—Iakobo 4:4.

     Te au apinganui a te akonoanga pikikaa e te akaariari i te reira, te tau ra ki te tutu ta te Pipiria e akakite maira no runga ia Babulonia Maata, kua “kakau purapura e te muramura” e kua “akamaneaia aia i te auro e te toka memeitaki e te poe.” (Apokalupo 17:4) Ko Babulonia Maata te tumu “no te au mea viivii o te ao nei,” me kore te au apiianga e te au angaanga akamareka kore i te Atua. (Apokalupo 17:5) Te au mema o te akonoanga pikikaa ko te “au iti-tangata ïa, e au urupu tangata maata ïa, e au enua ïa, e au reo ke ke ïa” te turuturu ra ia Babulonia Maata.​—Apokalupo 17:15.

 Kua apa a Babulonia Maata i te mate o “te aronga katoatoa i taia i teianei ao.” (Apokalupo 18:24) I roto i te tuatua enua o te tangata, kare anake e kua akatupu te akonoanga pikikaa i te au tamaki, kua akamata katoa te reira i te angaanga tā tangata e kare i apii i te tuatua mou no runga ia Iehova, te Atua aroa. (1 Ioane 4:8) Kua tupu te maringi anga toto mei i teia au angaanga. No teia tumu meitaki, ko te aronga inangaro i te akamareka i te Atua ka “aere ke mai ana kotou ki vao,” ka akatakake ia ratou mei te akonoanga pikikaa.​—Apokalupo 18:4; 2 Korinetia 6:​14-​17.

a Akara i te atikara “How Can I Find the True Religion?”