Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa ta te Papaanga Pipiria e Akakite ra no Runga i te Mataiti 1914?

Eaa ta te Papaanga Pipiria e Akakite ra no Runga i te Mataiti 1914?

Te pauanga a te Pipiria

 Te akakite ra te papaanga Pipiria e kua akatinamouia te Patireia o te Atua i te rangi i te 1914. Kua akaariia mai teia i roto i tetai totou tei tataia i roto i te pene 4 o te puka Pipiria a Daniela.

 Akamārama anga o te totou. Kua akatupu te Atua i tetai moemoea totou ki te Ariki ko Nebukanesa o Babulonia no runga i tetai tumu rakau teitei tei tipuia ki raro. Kare te tumu o teia rakau e tupu mai “kia itu ua atu tuatau,” e i muri mai ka tupu akaou mai te tumu rakau.​—Daniela 4:​1, 10-​16.

 Tupuanga mua o te totou. Te akatutu ra te tumu rakau i te Ariki ko Nebukanesa. (Daniela 4:​20-​22) Kua ‘tipuia te rakau ki raro’ tei akatutu mai iaia, tona neneva anga e te ngaro anga tona taoonga ariki e itu mataiti. (Daniela 4:​25) Te akakore anga te Atua i tona neneva, kua rauka akaou ia Nebukanesa tona taoonga ariki e kua āriki i te tutara anga a te Atua.​—Daniela 4:​34-​36.

 Akapapu anga e e tupuanga maata atu to te totou. Te akakoroanga maata o te totou “kia kite te aronga e ora nei, e e mana to Tei Teitei ra i te basileia o te tangata nei, e te oronga nei aia i te reira ki tana tangata [i] inangaro, e te tuku nei i te aronga akaaka roa ki rungao.” (Daniela 4:​17) Ko Nebukanesa ainei ta te Atua e inangaro tikai ra kia oronga atu i taua tutaraanga ra? Kare, no te mea i mua atu ana kua oronga te Atua na roto i tetai moemoea ke mai i te akaari kiaia e kare e koia e kare katoa ko tetai tutara ke mai te ka noo ki runga i teia taoonga. Kareka ra, na te Atua uaorai ‘e akatupu i tetai basileia, te ka kore rava e akakoreia e tuatau ua atu.’​—Daniela 2:​31-​44.

 I mua ana, kua akatupu te Atua i tetai patireia ei akatutu mai i tana tutara anga i te enua nei: te iti tangata Iseraela i taito. Kua tuku te Atua i taua patireia kia ‘taruri ke ia’ no te tiratiratu kore o te au tutara, inara kua totou aia e ka oronga aia i te taoonga ariki ki “te pu tikai ra.” (Ezekiela 21:25-​27) Te akataka maira te Pipiria e ko Iesu Karaiti tei orongaia te tikaanga tikai no teia patireia mutu kore. (Luka 1:​30-​33) Kare i aite kia Nebukanesa ra, e “ngakau akaaka” to Iesu, mei tei totouia mai.​—Mataio 11:29.

 Eaa ta te tumu rakau a Daniela pene 4 e akatutu maira? I roto i te Pipiria, e akatutu ana te au tumu rakau i te tutara anga. (Ezekiela 17:22-​24; 31:​2-5) I roto i te tupuanga maata a Daniela pene 4, te akatutu maira te tumu rakau teitei i te tutara anga a te Atua.

 Eaa te aiteanga o te tumu rakau tei tipuia ki raro? Mei te tumu rakau i tipuia ki raro tei akatutu mai i te tamanamanata anga tutara a Nebukanesa, te akatutu katoa maira te reira i te tamanamanata anga tutara a te Atua i te enua nei. Kua tupu teia te takore anga a Nebukanesa ia Ierusalema, te ngai i noo ei te au ariki o Iseraela ki runga i te “terono a Iehova” ei au komono no te Atua.​—1 Paraleipomeno 29:23.

 Eaa te “itu ua atu tuatau” e akatutu ra? Te akatutu ra te “itu ua atu tuatau” i te tuatau e akatika ra te Atua i te patireia kia tutara i rungao i te enua ma te kore e tamanamanataia mai e tetai ua atu patireia tana ka akatupu. Kua akamata te “itu ua atu tuatau” ia Okotopa 607 M.T.N., tei tau ki te papaanga Pipiria, te takore anga a Babulonia ia Ierusalema. a​—2 Ariki 25:​1, 8-​10.

 Eaa te roa o te “itu ua atu tuatau”? Kare te aiteanga e e itu ua mataiti mei to Nebukanesa rai. Kua akakite mai a Iesu i te pauanga, kua karanga aia “e ka takatakaiia oki Ierusalema [tei akatutu i te tutara anga a te Atua] e te au etene, e kia ope tikai to te etene tuatau.” (Luka 21:24) Kua aiteite “to te etene tuatau” te tuatau i tuku ei te Atua i tana tutara anga kia ‘takatakaiia e te au etene,’ ki te “itu ua atu tuatau” a Daniela pene 4. Ko teia te aiteanga, kare te “itu ua atu tuatau” i ope ana i te tuatau ia Iesu i te enua nei.

 Te akaari maira te Pipiria i te ravenga me tare i te roa anga o taua “itu ua atu tuatau” i totouia. Te karanga ra te reira e kua aite te toru e te apa o te “tuatau” ki te 1,260 rā, no reira me tareia teia numero e rua taime, ka aite te “itu ua atu tuatau” ki te 2,520 rā. (Apokalupo 12:​6, 14) Me aruia te tareanga tei totouia mai e “okotai rā okotai ïa mataiti,” te riro ra te 2,520 rā e 2,520 mataiti. No reira, kua ope te “itu ua atu tuatau,” me kore 2,520 mataiti i roto ia Okotopa 1914.​—Numero 14:34; Ezekiela 4:6.

a No runga i tetai akamārama anga eaa te mataiti 607 M.T.N i taangaangaia ai, e akara i nga atikara “When Was Ancient Jerusalem Destroyed?​—Part One,” i te kapi 26-​31 o Okotopa 1, 2011, i roto i The Watchtower, e “When Was Ancient Jerusalem Destroyed?​—Part Two,” i te kapi 22-​28 o Noema 1, 2011, i roto i The Watchtower.