Neke ki te tumu manako rikiriki

‘Au i Teianei Ao—Eaa i Ngata Ei?

‘Au i Teianei Ao—Eaa i Ngata Ei?

Te pauanga a te Pipiria

 Puapinga kore ta te tangata tauta anga te akatupu i te ‘au i teianei ao e ka kino ua atu rai, tetai au tumu:

  •   “Kare tei te tangata e aere nei, i te akono i tona uaorai takainga tapuae.” (Ieremia 10:23) Kare te tangata i angaia kia akatere ia ratou uaorai, no reira kare e rauka ia ratou te akatupu i te ‘au.

  •   “Auraka e irinaki i te au arataki tangata; kare e rauka i tetai tangata te akaora ia koe. Me mate ratou, kua oki ratou ki te one pueu; akamutu atura ta ratou au parāni i te reira rā.” (Salamo 146:3, 4, Good News Translation) Te au arataki kavamani, pera te aronga e akakoroanga meitaki to ratou, kare a ratou rapakau anga no te au tamaki.

  •   “Ka tupu te kino maata i taua tuatau openga ra, kia kite mai koe. E riro te tangata nei . . . ei rotoriri, ei akavaavaa i te tangata memeitaki ra. Ei pikikaa, ei māro, ei ngakau akateitei.” (2 Timoteo 3:1–4) Te noo nei tatou i te “tuatau openga” o teia akatereanga kino, e tuatau ngata te akatupu i te ‘au.

  •   “E mate ra oki to te enua e to te tai! tei raro atu na oki te diabolo ia kotou na, e riri maata oki tona, no te mea kua kite aia e e manga tuatau poto ua tona e toe nei.” (Apokalupo 12:12) Kua tiriaia mai te Tiaporo, to te Atua enemi, ki te enua nei e te akakeu nei i te tangata kia aru i tona tu kino. Mei te mea koia ‘te tutara o teianei ao,” kare rava tatou e noo ‘au ua.—Ioane 12:31.

  •   “E akapueurikiriki [te Patireia o te Atua] e e akapou i taua au basileia katoa ra, [tei patoi i te Atua] e ka vai rai te reira e tuatau ua atu.” (Daniela 2:44) Na te Patireia o te Atua, kare na tetai kavamani tangata, e akamerengo i to tatou kaki no te ‘au tikai i teianei ao.—Salamo 145:16.