Neke ki te tumu manako rikiriki

Anga Ainei te Atua i te au Mea Ora na Roto i te au Mea Tupu ua Mai?

Anga Ainei te Atua i te au Mea Ora na Roto i te au Mea Tupu ua Mai?

Te pauanga a te Pipiria

 Kare. Taka meitaki te akakiteanga a te Pipiria e kua anga te Atua i te tangata pera katoa te manu e te ua rakau “i to ratou tu.” a (Genese 1:12, 21, 25, 27; Apokalupo 4:11) Te akakite katoa ra e kua kapua mai te tangata katoatoa mei ia Adamu e Eva, to tatou nga metua mua. (Genese 3:20; 4:1) Kare te Pipiria e turu i te manako e kua anga te Atua i te au mea ora na roto i te au mea tupu ua mai. Pera katoa, kare e apinga i roto i te Pipiria e patoi ra i te kimikimianga kite taieni no te au tauianga i roto te au tu oraanga tukeke. b

 Kua taangaanga ainei te Atua i te au mea tupu ua?

 Te tuatua “mea tupu ua,” e tuketuke tona aiteanga. I roto i te Encyclopædia Britannica, tona aiteanga koia oki “te au tauianga natura, e ravenga na te Atua ei akaaere i te ao natura.”

 I roto i te au mea tupu ua, te kapiti katoa ra teia au irinakianga:

  •   Pouroa te au mea e ora nei, okotai o ratou tupuna i kapua mai ei ratou.

  •   Ka rauka i tetai mea ora i te tauiui kia riro mai ei mea ora tuke takiri, kapikiia teia e macroevolution.

  •   Na te Atua i akanoo i teia au ravenga tauiui anga.

 Te turu ra ainei te Pipiria i te au mea tupu ua?

 Kia tau ki te apiianga au mea tupu ua mai, kare te tua no te au mea angaia i roto ia Genese i tano meitaki. Inara, kua taiku a Iesu i te tua o Genese ei tuatua enua mou tikai. (Genese 1:26, 27; 2:18-24; Mataio 19:4-6) Karanga te Pipiria e i mua ake ka aere mai a Iesu ki te enua nei, i noo ana aia i te rangi ma te Atua e kua tauturu i te Atua i te “anga te au mea katoatoa.” (Ioane 1:3) No reira, te irinakianga e kua anga te Atua i te au mea ora na roto i te au mea tupu ua mai, kare e rotai ana ki te au apiianga Pipiria.

 Akapeea te tauiui anga a te au manu e te ua rakau?

 Kare te Pipiria i akakite mai mei teaa te maata o te tauianga i roto i te au tu o te au mea ora. Kare katoa te reira e akaapa i te irinakianga e ka tauiui te tu o te au manu e te ua rakau ta te Atua i anga me uangaia e me taui to ratou ngai e noo ra. Penei ka manako tetai pae e e mea tupu ua mai teia au tauianga, kareka ra kare teia au tauianga e akatupu i tetai mea ora ou.

a Taangaanga te Pipiria i te tuatua to ratou “tu,” te ō maira te au mea tukeke e te maata atu i ta te tuatua tei taangaangaia e te aronga taineti koia oki e “katiri.” Maataanga te taime, me karanga te au taineti e kua tupu ua mai tetai katiri ou tona aiteanga, e tauianga ua te reira i roto i te tu o tetai mea ora, mei ta te Pipiria e akataka ra i roto ia Genese.

b Kua kapikiia teia tauianga e microevolution.