Neke ki te tumu manako rikiriki

E Atua Ainei Tetai?

E Atua Ainei Tetai?

Te pauanga a te Pipiria

 Ae, te oronga maira te Pipiria i te akapapuanga taka meitaki e e Atua rai tetai. Akamaroiroi te reira ia tatou kia akatupu i te akarongo ki roto i te Atua, kare kia irinaki matapo ua i te au apiianga akonoanga, mari ra kia taangaanga i to tatou ‘manako’ e te “kite.” (Roma 12:1; 1 Ioane 5:​20) Ka akamanako ana i teia au akamāramaanga Pipiria:

  •   I te mea e kua akaaere meitakiia te au mea ravarai i te ao katoa e pini ua ake, te akapapu maira e na Tetai i anga i te reira. Karanga te Pipiria: “E akatu oki to te au are ravarai nei; ko tei akatu ra i te au mea katoa, ko te Atua ïa.” (Ebera 3:4) Noatu e akamāramaanga māmā ua to teia irava, maata te aronga kite tei āriki e e manako ririnui te reira. a

  •   Tei roto i te tangata tetai anoano ririnui kia mārama i te aiteanga e te akakoroanga o te oraanga, mei te kaki kai ka vai ua rai noatu ka pangia to tatou au anoano pae kopapa. Kapiki te Pipiria i teia e ko to tatou anoano pae vaerua, tei kapiti mai i te inangaro kia kite e te akamori i te Atua. (Mataio 5:3; Apokalupo 4:​11) Te akapapu maira teia anoano pae vaerua e e Atua tetai e pera katoa no tona aroa ka inangaro Tei Anga mai kia akamerengo tatou i teia anoano.​—Mataio 4:4.

  •   Kua oti ke ana te au totou Pipiria i te tataia e anere ua atu mataiti i mua ake ka tupu ei e kua tupu pouroa te au akakiteanga o te totou. Te akaari maira te tu papu e te taka meitaki o teia au totou e no ko mai ïa i te Atua.​—2 Petero 1:​21.

  •   Kua rauka te aronga tata Pipiria i te kite taieni tei maata roa atu i te aronga e ora ra i tera tuatau. Ei akaraanga, maata te tangata i taito tei irinaki e kua akautaia te enua ki runga i te manu, mei te erepani, te puka, me kore te puakatoro. I tetai tua, karanga te Pipiria e “kua akauta [te Atua] i te enua ki runga i te kore.” (Iobu 26:7) Pera katoa, te tika ra ta te Pipiria akatakaanga i “te tua o te enua” koia oki e punupunu te enua. (Isaia 40:22) Te irinaki ra te manganui e ko tetai akamārama anga meitaki noea mai te kite o teia aronga tata Pipiria, koia oki no ko mai i te Atua te au manako ta ratou i tata.

  •   Te pau ra te Pipiria i te au uianga ngata, ko te au uianga tikai me kare e pau meitakiia, ka taki atu i tetai tangata kia irinaki e kare e Atua. Tetai akaraanga: Me e Atua aroa e te mana ririnui tetai, eaa i reira teianei ao i kī ei i te mamae e te kino? Eaa te tumu i rave ei te au akonoanga i te kino, kare i te meitaki?​—Tito 1:​16.

a Ei akaraanga, te tangata akara etu ko Allan Sandage tei takake atu, i karanga ana aia e: “Iaku, e mea tarevake te manako e ka rauka tetai akaaere anga mako mei te mea oripu ua. Ei ravenga akaaere rai tetai. Iaku e tarotokaka ana au e e Atua tetai inara koia te akamāramaanga meitaki rava atu no teia temeio o te au mea katoa, te tumu i angaia te au mea katoa.”