Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa ta te Pipiria e Karanga ra no te Akono i te Nga Metua Pakarikari?

Eaa ta te Pipiria e Karanga ra no te Akono i te Nga Metua Pakarikari?

Te pauanga a te Pipiria

 E apainga puapinga ta te tamariki kia akono i to ratou nga metua pakarikari. Karanga te Pipiria kia “taangaanga [te tamariki] i ta ratou akonoanga no te akono i to ratou uaorai pamiri e ka tutaki atu i to ratou au metua . . . , e mea meitaki teia ki te Atua.” (1 Timoteo 5:4, New International Version) Me akono te tamariki i to ratou nga metua pakarikari, te akarongo katoa ra ratou i te akauenga Pipiria kia akangateitei i to ratou metua.—Ephesia 6:2, 3.

 Kare e akakiteanga takake i roto i te Pipiria no te akono i te nga metua pakarikari. Inara, te vaira te au akaraanga o te au tane e te au vaine akarongo tei pera. Te vai katoa ra te au ako anga tau ei tauturu i te aronga akono.

 Akapeea tetai pae o te pamiri te akono anga i te nga metua pakarikari i te tuatau o te Pipiria?

 Kua rave ratou i teia na roto i te au ravenga e te au turanga tukeke.

 •   Iosepha, kua noo mamao aia mei tona papa pakarikari, ko Iakoba. Kua akapapa aia ia Iakoba kia neke mai ki te pae iaia. Kua akono, kua angai e kua paruru a Iosepha i tona metua tane.—Genese 45:9-11; 47:11, 12.

 •   Ruta, kua aru aia i tona mama ongai ki tona enua e kua angaanga pakari i te akono iaia.—Ruta 1:16; 2:2, 17, 18, 23.

 •   Iesu, i mua ake ka mate ei aia, kua iki aia i tetai tangata kia akono i tona mama, ko Maria, e takaua aia i te reira taime.—Ioane 19:26, 27. a

  Eaa ta te Pipiria ako anga tau te ka tauturu i te aronga akono?

 E au kaveinga ta te Pipiria te ka tauturu i te aronga akono kia akakoromaki i te au manamanata me akono i te nga metua pakarikari.

 •   Akangateitei i toou nga metua.

   Karanga te Pipiria e: “E akangateitei atu i to metua tane, e to metua vaine.”—Exodo 20:12.

   Akapeea te kaveinga me taangaangaia? E akangateitei i toou nga metua e e tuku ua kia noo raua i to raua oraanga i te ngai ka rauka ia raua. Me ka rauka, e vaoo na raua e iki akapeea me akono ia raua. Pera katoa, e akangateitei ia raua na te tauturu anga i te ngai ka rauka.

 •   Kia mārama e kia akakore ua i te ara.

   Karanga te Pipiria e: “Na te akono o te tangata i kore ei i riri vave; ko tona ïa kakā koia i akakore i te ara.”—Maseli 19:11.

   Akapeea te kaveinga me taangaangaia? Me tuatua tetai metua pakarikari i te tuatua tau kore e kare e āriki ana i taau akono anga iaia, e ui kia koe uaorai, ‘Akapeea me tupu teia au tu kiaku?’ Me mārama koe e kia akakore ua i te ara, kare i reira te reira turanga e kino roa atu.

 •   Tuatua atu ki tetai pae.

   Karanga te Pipiria e: “Kare e uruoaanga tuatua ra, kare tei akakoroia e tupu: kia maata ra te aronga kimi tuatua kua mou ïa.”—Maseli 15:22.

   Akapeea te kaveinga me taangaangaia? Rave i te kimikimi anga akapeea me akono i te au manamanata pae kopapa o toou nga metua. Eaa te au ngai ka rauka mai te tauturu. Tuatua ki te aronga tei akono i te nga metua pakarikari. Me e ai tungane, ai tuaine toou, e uipa kapiti no te uriuri i te au anoano o to kotou nga metua, e te akono ia raua, ma te au apainga tukeke.

  Uipa kapiti no te uriuri akapeea me akono i te nga metua pakarikari

 •   Kia akaaka.

   Karanga te Pipiria e: “Tei te aronga akaaka ra te pakari.”—Maseli 11:2.

   Akapeea te kaveinga me taangaangaia? Akara i toou au kotinga. Ei akaraanga, kua kotingaia to tatou taime e te maroiroi. Ka kite meitaki koe eaa te maata i taau ka rauka i te tauturu i toou nga metua. Me e maata roa te angaanga i te akono i toou nga metua, e pati tauturu ki tetai pae o te pamiri me kore te aronga karape i te akono.

 •   Akono ia koe uaorai.

   Karanga te Pipiria e: “Kare ua e tangata e makitakita i tona uaorai kopapa e teia noaʼi oki; kareka e angai e te akaperepere marie.”—Ephesia 5:29.

   Akapeea te kaveinga me taangaangaia? Noatu naau te apainga no te akono i toou nga metua, ka akono katoa koe ia koe uaorai e toou pamiri me kua akaipoipo koe. Ka anoanoia koe kia kaikai meitaki. Ka anoanoia koe kia akangaroi e kia moe meitaki. (Koheleta 4:6) Me ka rauka e kimi i te tuatau no te akangaroi meitaki. Me rave koe i teia, ka rauka ia koe i te akono meitaki i toou nga metua.

 Karanga ra ainei te Pipiria e kia akonoia te nga metua pakarikari i te kainga?

 Kare te Pipiria i akakite ana e kia akono te tamariki i te nga metua ki te kainga. Kua iki tetai au pamiri i te akono i to ratou nga metua i te kainga me ka rauka. I tetai au taime, penei ka manako ratou e e meitaki atu i te ngai tiaki o te aronga pakarikari. Ka aravei kapiti te pamiri no te uriuri eaa te mea meitaki no te katoatoa.—Galatia 6:4, 5.

a Karanga tetai tataanga Pipiria e: “Te akara anga kua mate ke ana a Iosepha [te tane a Maria], e na Iesu i akono iaia, e teianei ka mate aia eaa te ka tupu kia Maria? . . . Apii nei a Iesu i te tamariki kia akono i to ratou nga metua pakarikari.”—The NIV Matthew Henry Commentary in One Volume, kapi 428-429.