Neke ki te tumu manako rikiriki

Akapeea te au Metua me Apii i ta Ratou Tamariki no Runga i te Ainga?

Akapeea te au Metua me Apii i ta Ratou Tamariki no Runga i te Ainga?

Pauanga a te Pipiria

 Noai te apainga kia apii i te tamariki no runga i te pirianga ainga? Karanga te Pipiria e na te au metua teia apainga, teia tetai au manako tauturu e reka ana tetai au metua:

  •   Auraka e akama. E tuatua mou ta te Pipiria no runga i te pirianga ainga e te au mero ainga, e kua akakite te Atua ki to Iseraela kia apii atu i te reira ki “te tamariki.” (Deuteronomi 31:12; Levitiku 15:​2, 16-​19) E taangaanga i te au tuatua te ka akangateitei i tetai, tei kore e akatupu i te akama me tuatua no runga i te pirianga ainga e te au mero ainga.

  •   Apii marie atu. Me mapu mai taau tamaiti, eiaa kia maata roa te au manako me apii koe iaia no runga i te pirianga ainga, e ngari ake kia apii marie atu iaia kia mārama taka meitaki aia.​—1 Korinetia 13:11.

  •   Apii kia tau ki ta te Pipiria. I ko i te au apii, penei e apiiia ana te tamariki no runga i te pirianga ainga. Inara, te akamaroiroi maira te Pipiria i te au metua e kia ako i ta ratou tamariki no runga i te au mero ainga, e kia akatupu ratou i te tu meitaki no te pirianga ainga.​—Maseli 5:​1-​23.

  •   Akarongo ki taau tamaiti. Auraka e riri vave e auraka e viviki i te akava i taau tamaiti me ui mai aia no runga i te pirianga ainga. Mari ra, ‘kia rapurapu ua i te akarongo, e kia tavarevare i te tuatua.’​—Iakobo 1:​19.

Paruru i taau tamaiti mei te aronga tei arumaki no te piri ainga

Apii i taau tamaiti kia patoi i tetai tangata tei māro iaia no te piri ainga

  •   Apii ia koe uaorai. Kia kite koe eaa te tu o te aronga tei arumaki i tetai ua atu tangata no te ainga.​—Maseli 18:15; akara i te pene 32 o te puka Questions Young People Ask​—Answers That Work, Volume 1.

  •   E piri atu ki te au angaanga a taau tamaiti. Auraka e akaruke e na tetai ke e akono iaia me kare koe e irinaki i tera tangata, e auraka e “akaruke takiriia” i taau tamaiti.​—Maseli 29:15.

  •   Akangateiteianga tau. Ka anoanoia kia apii i te tamariki kia akangateitei i to ratou au metua. (Kolosa 3:​20) Inara, me apii koe iaia kia akangateitei ua rai aia i tetai ua atu tangata metua, ka ngoie ua iaia kia ō ki roto i te manamanata. E mea meitaki no te au metua Kerititiano kia tuatua ki ta ratou tamariki e, “Me inangaro tetai tangata kia rave koe i tetai apinga e tarevake ki te Atua, auraka e akarongo.”​—Angaanga 5:​29.

  •   Apiipii kia paruru i taau tamaiti. Tauturu i taau tamaiti kia kite eaa tana ka rave me akavare mai tetai tangata iaia kia piri ainga, e kare koe i reira. Me rave kotou i te au apiipii, kare taau tamaiti e mataku i te tuatua e “Akamutu i tena! Ka akakite atu au ki tetai tangata i taau e rave nei!” e kia akaatea viviki aia. Penei e mea meitaki kia “apii tamou tikai koe i te reira ki taau au tamariki,” kia kore ratou e akangaropoina.​—Deuteronomi 6:7.