Neke ki te tumu manako rikiriki

Koai te Angera Maata ko Mikaela?

Koai te Angera Maata ko Mikaela?

Te pauanga a te Pipiria

 Ko Mikaela, tei kapikiia e tetai au akonoanga e ko “Saint Michael,” tetai ingoa no Iesu i mua ake e i muri mai i tona oraanga i te enua. a Kua taumāro a Mikaela kia Satani i te mate anga a Mose e kua tauturu i tetai angera kia apai i ta te Atua karere ki te peroveta ko Daniela. (Daniela 10:13, 21; Iuda 9) Kua akatupu rai a Mikaela i te aiteanga o tona ingoa​—“Koai Tei Aite ki te Atua?”​—na te paruruanga i to te Atua tikaanga kia tutara e te tamaki i te au enemi o te Atua.​—Daniela 12:1; Apokalupo 12:7.

 Akara ana i te au tumu ka tau kia irinaki e ko Iesu te angera maata ko Mikaela.

  •   Ko Mikaela “te angera maata.” (Iuda 9) Te taoonga “angera maata,” te aiteanga “pu o te au angera,” ka kiteaia teia i roto i nga irava e rua o te Pipiria. I reira, e okotai ua angera tei taikuia e mou ra i teia taoonga. Te na ko ra tetai irava no te Atu ko Iesu tei akatuakaouia ka “eke mai mei te rangi mai ma te maeva, ma te reo o te angela maata.” (1 Tesalonia 4:​16) No Iesu te “reo o te angela maata” no te mea koia te angera maata, ko Mikaela.

  •   Ko Mikaela tei arataki i te nuku angera. Ko “Mikaela e tana au angela, tamaki atura i te taae,” ko Satani. (Apokalupo 12:7) E mana akaaere to Mikaela i te au rangi, kapikiia aia ko te “ariki maata.” (Daniela 10:13, 21; 12:1) Akataka maira teia taoonga ia Mikaela e ko “te rangatira maata no te au nuku angera,” i na te tangata kite o te New Testament ko David E. Aune.

     Te akakite maira te Pipiria i tetai ingoa ke no te akaaere o te au nuku angera. Te na ko ra “kia mama mai te Atu ra ko Iesu mei te rangi ma, ma tana au angela mana katoa ra, ma te ai mura ra, i te tuku anga mai i te mate.” (2 Tesalonia 1:7, 8; Mataio 16:27) Ko Iesu “tei riro akenei ki runga i te rangi, . . . e kua tukuia te au angela, e te aronga mana, e te aronga au, ki raro ake iaia.” (1 Petero 3:​21, 22) Kare i reira i tau e ka iki te Atua ia Iesu e Mikaela ei nga arataki te ka akarērē no te akaaere i te au angera tapu. Mari ra, e mea tau kia manako e te taiku ra teia nga ingoa e rua, Iesu e Mikaela, ki te angera okotai.

  •   Ko Mikaela ka “tu mai” i te “tuatau manamanata.” (Daniela 12:1) I te puka o Daniela, te aerenga manako e “tu mai” te taiku ra ki tetai ariki te ka tu mai e ka rave i tetai angaanga maata. (Daniela 11:​2-4, 21) Ko Iesu Karaiti, tei akatakaia e ko “Te Logo o te Atua,” ka rave aia i tetai angaanga puapinga ei “Ariki o te au ariki” na te takore pu i te au enemi o te Atua e te paruru i tona iti tangata. (Apokalupo 19:11-​16) Ka rave aia i teia i te tuatau o te “mate maata . . . kare ïa mei muatangana mai i teianei ao.”​—Mataio 24:21, 42.

a Taiku katoa te Pipiria ki te aronga e rua ingoa, mei ia Iakoba (ko Iseraela katoa), Petero (ko Simona katoa), e Tadaio (ko Iuda katoa).​—Genese 49:1, 2; Mataio 10:2, 3; Mareko 3:​18; Angaanga 1:​13.