Neke ki te tumu manako rikiriki

Akaora a Iesu—Akapeea?

Akaora a Iesu—Akapeea?

Te pauanga a te Pipiria

 Kua akaora a Iesu i te au tangata tiratiratu na roto i tona atinga oko. (Mataio 20:28) Kua kapiki te Pipiria ia Iesu “ei Ora no to te ao.” (1 Ioane 4:​14) Akakite katoa te reira: “Kare rava oki e ora i tetai ke: kare atu oki e ingoa i akakiteia mai ki te tangata i raro ake i teianei rangi, e oraʼi tatou nei.”​—Angaanga 4:​12.

 Kua ‘mate a Iesu ei oko i te tangata katoa’ tei akarongo kiaia. (Ebera 2:9; Ioane 3:​16) Mei reira mai, kua ‘akatu te Atua iaia mei te mate,’ e kua aere atu a Iesu ki te rangi ei vaerua. (Angaanga 3:​15) I reira, ka rauka ia Iesu te “akaora i te aronga e na reira atu iaia ra i te aere ki te Atua ra, e tika oki aia i te ora anga e tuatau ua atu ei pati i ta ratou.”​—Ebera 7:​25.

Eaa ra tatou ka anoano ei ia Iesu kia pati no tatou?

 E aronga ara tatou katoatoa. (Roma 3:​23) Kua riro te ara ei arai i rotopu ia tatou e te Atua, kua akatupu atura i te mate. (Roma 6:​23) Inara kua riro a Iesu e tei akakite no te aronga tei irinaki i tona atinga oko. (1 Ioane 2:1) Ka pati aia no ratou, ki te Atua kia akarongo mai i ta ratou pure e kia akakore mai i ta ratou ara, na roto i te atinga mate o Iesu. (Mataio 1:​21; Roma 8:​34) Ka ariu mai te Atua ki te reira pati anga na Iesu no te mea kua rotai te reira ki Tona anoano. Kua tono mai te Atua ia Iesu ki te enua nei “kia ora ra to te ao [te tangata] iaia.”​—Ioane 3:​17.

Kua rava ua ainei te irinakianga ia Iesu e ora ai tatou?

 Kare. Noatu ka anoanoia tatou kia irinaki ia Iesu e rauka ai te ora, e maata te umuumuia maira. (Angaanga 16:30, 31) Karanga te Pipiria: “Mei te kopapa oki kia kore te vaerua, e mea mate ïa, koia katoa te akarongo kare e angaanga ra, e mea mate katoa ïa.” (Iakobo 2:​26) E rauka ai te ora, ka anoanoia tatou kia:

  •   Apii no runga ia Iesu e tona Metua ko Iehova.​—Ioane 17:3.

  •   Akarongo kia raua.​—Ioane 12:44; 14:1.

  •   Akarongo na te akono anga i ta raua akauenga. (Luka 6:​46; 1 Ioane 2:​17) Kua apii a Iesu e kare te katoatoa tei kapiki iaia e “te Atu” e akaoraia mari ra ko te aronga “tei akono ra i te anoano o [tona] Metua i te ao ra.”​—Mataio 7:​21.

  •   E akaari ua i to tatou akarongo noatu te turanga ngatā. Kua akamārama meitaki mai a Iesu i teia i te na ko anga: “Kareka te tāpu tikai e tae ua atu ki te openga ra, ka ora ïa.”​—Mataio 24:13.