Neke ki te tumu manako rikiriki

Aiteite Ainei te au Akonoanga? Te Arataki ra Ainei ki te Atua?

Aiteite Ainei te au Akonoanga? Te Arataki ra Ainei ki te Atua?

Te pauanga a te Pipiria

 Kare, kare te au akonoanga e aiteite ana. Te akakite maira te Pipiria i te au akonoanga tei akamareka kore i te Atua. Tei roto i teia nga tuanga e rua.

Tuanga 1: Akamorianga i te au atua pikikaa

 Te akatutu maira te Pipiria i te akamorianga atua pikikaa e e “puapinga kore,” e “pikikaa tikai,” e te “tarevakaua.” (Ieremia 10:​3-5; 16:19, 20) Kua akaue te Atua ko Iehova a i te iti tangata Iseraela i taito: “Auraka rava toou ei atua ke atu iaku nei.” (Exodo 20:​3, 23; 23:24) Te akamorianga te au Iseraela i te au atua ke, “tupu akera te riri o Iehova.”​—Numero 25:3; Levitiku 20:2; Te Au Akava 2:​13, 14.

 Mei tera katoa to te Atua manako no te akamorianga o “te au mea e karangaia e e atua.” (1 Korinetia 8:5, 6; Galatia 4:8) Kua akaue aia i te aronga tei inangaro i te akamori iaia kia akamutu i te piri atu ki te aronga akonoanga pikikaa, te na ko anga: “E aere mai kotou ki vao, mei roto mai ia ratou ra, kia taka ke kotou.” (2 Korinetia 6:​14-​17) Naringa e aiteite te au akonoanga e te arataki ra ki te Atua, eaa i reira te Atua i oronga ai i teia akaueanga?

Tuanga 2: Akamorianga i te Atua mou na te tu kare aia e mareka ana

 I tetai au taime, kua akamori te au Iseraela i te Atua na te taangaanga anga i te au irinakianga e te au angaanga akamorianga atua pikikaa, inara kua patoi a Iehova i teia kairo anga i te akonoanga mou ki te pikikaa. (Exodo 32:8; Deuteronomi 12:​2-4) Kua akaapa a Iesu i te au arataki akonoanga i tona tuatau no ta ratou peu akamorianga i te Atua; e akaariari akonoanga ua ta ratou, inara e pikikaa “te akaruke [anga] i te au mea mamaata o te ture, te tuatua-tau, te aroa, e te akarongo.”​—Mataio 23:23.

 Pera i teia tuatau, ko te akonoanga tuatua mou anake te arataki ra i te tangata ki te Atua. Tei roto i te Pipiria teia tuatua mou. (Ioane 4:​24; 17:17; 2 Timoteo 3:​16, 17) Te riro ra te au apiianga akonoanga kare i roto i te Pipiria ei akavare i te tangata mei te Atua. E maata te au apiianga te manako ra te tangata e no roto mai i te Pipiria​—te Toru Tai, te oraanga mate kore, e te tamamae anga mutu kore​—no ko mai te reira i te aronga tei akamori i te au atua pikikaa. Te akamorianga tei turu i teia au apiianga e “puapinga kore,” no te mea kua aru ratou i te au peu akonoanga kare i ta te Atua au apiianga.​—Mareko 7:7, 8.

 Makitakita te Atua i te akonoanga pikikaa. (Tito 1:​16) Kia akavaitata i te tangata ki te Atua ka anoanoia te akonoanga kia rave i te reira e kare no tetai au peu matauia. Ei akaraanga, te karanga ra te Pipiria: “Te manako ra tetai tangata ia kotou e, e akono tona i te Atua, e kare i tapeka i tona arero, te pikikaa ra i tona uaorai ngakau; e akono pikikaa tona i te Atua. Ko te akono mou i te Atua e te kino kore i mua i te aroaro o te Atua, o to tatou Metua ra, ko teia ïa: Ko te takinga-meitaki i te matiroeroe e te au vaine takaua i to ratou mate anga e te tiaki iaia uaorai auraka ei viivii i teianei ao.” (Iakobo 1:​26, 27) Taangaanga te King James Version i te tuatua “akonoanga mā” no teia akamorianga mā e te tika.

a Ko Iehova te ingoa o te Atua mou i roto i te Pipiria.