Neke ki te tumu manako rikiriki

Akakoromaki Anga me Taitaiaia no te Maki Totoa

Akakoromaki Anga me Taitaiaia no te Maki Totoa

Kua akaparuparu ainei te maki COVID-19 ia koe? Me koia ia, te tupu nei teia ki te katoatoa. No tetai au marama, kua akatanotano te tangata i to ratou oraanga i teianei ao no te kino o te maki totoa. Kua “rave te manganui i te au taui anga maata kia paruru ia ratou mei te maki COVID-19,” karanga ai a Dr. Hans Kluge, no te World Health Organization Regional Director for Europe. “I roto i teia turanga ka tupu te taitaia ki te tangata, te manako kino anga i tetai e kare e maroiroi i te rave i te angaanga.”

Me kua tupu te turanga taitaia kia koe no te maki totoa, e akamaroiroi. Kua rauka i te Pipiria i te tauturu i te tangata kia akakoromaki i to ratou oraanga taitaia. Ka tauturu katoa te reira ia koe.

 Eaa te taitaia no te maki totoa?

Te taitaia no te maki totoa, kare teia i te maki inara e tuatua teia no te akamārama mai i te oraanga papu kore e te manamanata o te aronga kua akataitaiaia e teia maki totoa. Noatu, tukeke te tu o te tangata, ko teia te au akairo e akaari maira kua taitaiaia tetai e te maki totoa:

 • Kare ona inangaro

 • Taui te tu me kaikai e me moe

 • Riririri

 • Apiapi ua i te rave angaanga

 • Kare e mou te manako

 • Manako maromaroa

 Eaa ra i kino ei me taitaiaia no te maki totoa?

Ka akatupu te taitaia no te maki totoa i te tumatetenga kia tatou. Me kare e akatikatikaia, ka aere ua rai ka ngaro te inangaro no te akono i te au ravenga paruru anga mei teia maki COVID-19. Ma te marie, ka varenga ua tatou kare e matakite e te totoa nei teia virus e e maata tei mate mei te reira. Kua iu tetai pae i te aru i te au paruru anga, penei ka rave ua i ta ratou i anoano e ka rokoia ratou e te kino.

I teia tuatau manamanata, te kite nei te manganui i te tika o te au tuatua a te Pipiria: “Kia potopoto te aʼo i te rā i eke ei ra, kua iti roa toou maroiroi.” (Maseli 24:10) Te oronga maira te Pipiria i te au kaveinga te ka tauturu ia tatou kia akakoromaki i te au turanga maromaroa e te maki totoa.

 Eaa te au kaveinga Pipiria ka tauturu ia koe kia akakoromaki me taitaiaia no te maki totoa?

 • Akamamao mei tetai—e taniuniu i te au oa

  Karanga te Pipiria e: “I anau maira te taeake no te tuatau e tumatetengaʼi ra.”​—Maseli 17:17.

  Eaa i puapinga ai: Ka akamaroiroi tetai oa ia koe. (1 Tesalonia 5:11) Me roa te akatakake anga, ka tupu te maki kia koe.​—Maseli 18:1.

  Tamata i teia: E tuatua ua ki toou au oa na roto i te vitio karangaranga, taniuniu ia ratou, me kore e tuku imere e te tuku karere. E tuatua ki toou au oa me te maromaroa ra koe, e pukapuka putuputu e te peea maira ratou. E tauturu ia ratou e te akakite i taau e rave ana no te akakoromaki i te maki totoa. E kimi ravenga akapeea me aroa i tetai taeake, e ka mataora koe me rave i te reira.

 • E akapou meitaki i te tuatau noatu toou turanga

  Karanga te Pipiria e: “[E] taporoporo marie i te tuatau.”​—Ephesia 5:16.

  Eaa i puapinga ai: Me taporoporo i te tuatau, ka tupu te meitaki kia koe e ka maru mai te manamanata.​—Luka 12:25.

  Tamata i teia: Eiaa e akamou i toou manako ki te au mea kare e rauka ia koe te rave. Ei akaraanga, e angaanga ainei taau kua inangaro koe i te rave me kore ka rauka ia koe i teianei te rave? Ka rauka ainei ia koe te akapou i tetai tuatau ki toou ngutuare tangata?

 • Rave i te angaanga tei matauia

  Karanga te Pipiria e: “E rave ra te au mea ravarai ma te . . . manea.”​—1 Korinetia 14:40.

  Eaa i puapinga ai: Ka varenga ua te tangata e ka mataora me rave ratou i te angaanga e matau ana ratou.

  Tamata i teia: E akapapa i taau ka rave kia tau ki toou turanga ou. E akanoo i tetai taime no taau apii, te ngai angaanga, e te au angaanga i te kainga e pera katoa i toou turanga pae vaerua. Ka kapiti mai te akamatutu anga i toou kopapa, te akapou i te taime ki toou ngutuare tangata, te angaanga i vao, e te akaetaeta uaua. E akatanotano ua rai i taau angaanga ka rave.

 • Akatanotano ki te taui anga reva

  Karanga te Pipiria e: “E kite mamao te tangata pakari i te kino, e kua pipini iora.”​—Maseli 22:3.

  Eaa i puapinga ai: Tei runga ua i te ngai e noo ra koe, penei ka iti mai taau ka rave no te tauianga reva, te aaere ki vao ma te murumuru ra, ei akameitaki i toou oraanga kopapa e te manako.

  Tamata i teia: Me tae mai te tuatau anuanu, e akatanotano i toou ngai noonoo anga e te angaanga kia itiia e te ra. Parani i te au angaanga ka rave koe noatu te reva anuanu. Me ka rauka, e akapapa i te kakau no te reva anuanu kia rauka ia koe i te angaanga ki vao.

  Me tae mai te tuatau maana, ka akapou te tangata i to ratou tuatau ki vao, kia matakite ra. Parani i te ngai ka aere koe, e e iki i te taime tau me kare e maata te tangata i reira.

 • Kia matakite e kia paruru mei te maki COVID-19

  Karanga te Pipiria e: “Te rave nengonengo ua ra te neneva ra ma te mataku kore.”​—Maseli 14:16.

  Eaa i puapinga ai: E maki kino te COVID-19, ka rokoia tatou e teia maki me kare tatou e matakite.

  Tamata i teia: Akarongo putuputu i te au tuatua akakite no te paruru ia koe. Akamanako i taau ka rave kia kore te kino e tupu kia koe, toou ngutuare tangata e tetai ke.

 • Akaketaketa i toou pirianga ki te Atua

  Karanga te Pipiria e: “E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.”​—Iakobo 4:8.

  Eaa i puapinga ai: Ka rauka i te Atua i te tauturu ia koe kia akakoromaki i te au turanga ngatā.​—Isaia 41:13.

  Tamata i teia: Tatau i tetai tuanga o te Tuatua a te Atua, te Pipiria, i te au rā. Ka tauturu teia Papaanga Tatau Pipiria ia koe.

E aravei atu i te Au Kite o Iehova akapeea koe e puapinga ai mei ta ratou uipaanga putuputu noatu te maki COVID-19? Ei akaraanga, te taangaanga nei ratou i te vitio karangaranga i te ao katoa no ta ratou uipaanga, te akamaaraanga i te mate o Iesu, e te uruoaanga i te mataiti.

 Teia te au irava Pipiria ei tauturu me taitaiaia no te maki totoa

Isaia 30:15: “Tei te akatupua ua e te irinaki e maroiroi ei kotou.”

Aiteanga: E irinaki i te akoanga a te Atua ka tamaru te reira ia tatou i te tuatau manamanata.

Maseli 15:15: “E rā kino anake to te tangata tumatetenga ra: kareka tei mataora te ngakau ra, e pokai tamou ïa tana.”

Aiteanga: E akamou i toou manako ki te au mea memeitaki ka akatupu te reira i te mataora noatu toou turanga.

Maseli 14:15: “Te akarongo ra te kite kore i te au tuatua katoa ra: te akara meitaki ra te tangata akono ra i tona takainga.”

Aiteanga: Akarongo ki te au akamatakite anga, auraka e kopae i te paruru anga e te au tuatua akakite.

Isaia 33:24: “Kare oki to reira e karanga e, kua maki au.”

Aiteanga: Taputou mai te Atua no te akakore i te au maki tukeke.