Neke ki te tumu manako rikiriki

Akapeea me Akakoromaki me Akatakakeia

Akapeea me Akakoromaki me Akatakakeia

Kua akatakakeia ainei koe ma te maromaroa? Me koia ia, kua aite koe ki te tata salamo tei tuatua e: “Mei te manu iti ra au, koia anake ra ki runga i te are.” (Salamo 102:7) Ka tauturu te akoanga pakari o te Pipiria ia koe kia akakoromaki i te au manamanata tei akatakake ia koe.

 Aruaru i toou turanga pae vaerua

Ia koe e akatakakeia ra, ka mataora koe me aruaru i toou turanga i te pae vaerua e te meitaki ka rauka mei te reira. (Mataio 5:3, 6) Ka riro te au ravenga ka aru mai ei tauturu ia koe.

 Tatau i te au irava pumaana o te Pipiria

Riro teia au Irava ei akapumaana i te manganui. Kare e ka tatau ua i te au irava i te taime okotai, e akapou i toou tuatau akatakakeia no te akamanako oonu i taau irava e tatau ra e te pure katoa.—Mareko 1:35.

 Tauta kia mārama i te tumu i tupu ei te kino i teianei ao

 Akakore i te au manako taitaia

Tauturu te au atikara no teia tumu manako ia koe kia akakore i te manako taitaia, ia koe i akatakakeia e “auraka e apiapi.”—Mataio 6:25.

 Akatupu i te pirianga oa

Ka riro te pirianga oa ei akamaroiroi ia koe i te pae o te manako e to te ngakau i te tuatau tikai kare e rauka i te aravei i tetai e tetai. Me tei te kainga koe, ka rauka ia koe i te vitio karangaranga e te taniuniu na runga i te initaneti no te tuatua ua ki toou au oa e te kimi i te au oa ou. Ka tauturu te au atikara ka aru mai ia koe kia kimi i “te taeake” piri mou.—Maseli 17:17.

 Akamatutu i te kopapa

Karanga te Pipiria ko “te akamātau i te kopapa nei, e puapinga” ïa. (1 Timoteo 4:8) Ka tauturu ia koe kia meitaki i te pae o te manako, me kua akatakakeia koe. Noatu tei te kainga koe, ka rauka ia koe i te rave i te au angaanga ei akamatutu ia koe.