Saltar al contenido

Saltar al menú secundario

Haka hoki ki te kona ha'amata o te puka

Taŋata haka ˈite o ruŋa o Iehoha

rapa nui

¿He aha te meˈe hāpī e te Pipiria?

 HĀPĪ 2

Te Pipiria, mai te ˈAtua i oho mai ai

Te Pipiria, mai te ˈAtua i oho mai ai

1, 2. ¿O te aha te Pipiria he mahīa nui-nui e tahi o te ˈAtua?

¿HE AHA te meˈe e ŋaroˈa ena e koe mo mahīa atu tuˈu repahoa e tahi meˈe? He pohe koe mo mātaki rō ai e he koa koe o te ai ko manaˈu ˈā tuˈu repahoa i a koe, e he mauru-uru koe ki a īa.

2 Te Pipiria he mahīa e tahi o te ˈAtua. Te manaˈu pāpaˈi i ruŋa, e ko ravaˈa tātou i te tahi kona. Mo haˈauraˈa atu, e kī rō mai ˈā o te ˈAtua i aŋa te raŋi, te henua, te taŋata e i te viˈe raˈe. E vaˈai takoˈa rō mai ˈā te roŋo mo hāˈūˈū mai i te hora era o te tātou ˈati. I ruŋa i te Pipiria he hāpī tātou pe hē te ˈAtua ka aŋa ena mo haka tano i tāˈana meˈe haŋa era mo te henua, mo riro he kona riva-riva e nehe-nehe e tahi. He aŋi ˈā, te Pipiria he mahīa nui-nui e tahi.

3. ¿He aha taˈa meˈe ka aŋi-aŋi ena ka hāpī ka oho ena koe i te Pipiria?

3 Ka hāpī ka oho ena koe i te Pipiria, he aŋi-aŋi koe nā te ˈAtua ko haŋa ˈā mo riro koe he repahoa ōˈona. Mo ata hāpī koe o ruŋa i a Īa, he ata hāhine kōrua pahe repahoa.

4. ¿O te aha te Pipiria e topa kē ena mai te tahi puka?

4 Te Pipiria ko huri ˈā a ruŋa ki te 2.800 ˈarero e ko rahi ˈā te Pipiria i tāpura. Te rahi o te taŋata o te henua taˈatoˈa e riva nō mo taiˈo te Pipiria, o te ai ko huri ˈā ki te rāua ˈarero. Paurō te tapati a ruŋa ki te millone o te taŋata e ravaˈa era i te Pipiria. Oīra ¡ˈina e tahi puka tuˈu pahe Puka o te ˈAtua!

5. ¿Pe hē tātou e riva nei mo kī te Pipiria “mai te manaˈu o te ˈAtua i topa mai ai?

5 Te Pipiria “mai te manaˈu o te ˈAtua i topa mai ai”  (Ka taiˈo 2 Timoteo 3:16). Nā e ai rō ˈā te nuˈu e kī ena, ‛o te taŋata i pāpaˈi te Pipiria, ¿Pe hē ia e riva ena mo kī, mai te ˈAtua i oho mai ai?’ Te Pipiria e kī rō ˈā: “O te ˈAtua i haka vānaŋa i te taŋata hai tōˈona vārua maitai” (2 Pedro 1:21). Mo haˈauraˈa atu, mo haŋa te Tāvana e tahi mo uŋa e tahi roŋo, he kī ki tāˈana viˈe tāvini era mo pāpaˈi rā meˈe, e he kī he aha-he aha te meˈe mo pāpaˈi. ¿O ai te manaˈu pāpaˈi era i ruŋa? O te Tāvana, taˈe o tū viˈe tāvini era, tāˈana aŋa he pāpaˈi nō. Peira ˈā, te manaˈu pāpaˈi i ruŋa i te Pipiria, taˈe o tū ŋā taŋata pāpaˈi era. O te ˈAtua i haka aŋi-aŋi ki a rāua he aha te manaˈu mo pāpaˈi. Oīra e riva nei mo kī, te Pipiria he “vānaŋa o te ˈAtua” (1 Tesalonicenses 2:13). (Ka taiˈo te Kona 2 mo ata hāpī.)

Te Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ko huri ˈā ki te rauhuru ˈarero

 TE PIPIRIA ˈINA HE HAPE

6, 7. ¿He aha e riva nei mo kī ko tū manaˈu ˈā te meˈe pāpaˈi i ruŋa i te Pipiria?

6 A ruŋa ki te 1.600 matahiti i pāpaˈi i oho ai te Pipiria. E te nuˈu pāpaˈi era taˈe o tū taˈu ˈā ananake. Kē o rāua i ai rō te hāpī e kē ˈina. Mo haˈauraˈa atu, e tahi o rāua he taote. I ai rō te taŋata keu-keu henua, hī ika, hāpaˈo māmoe, taŋata kī te vānaŋa o te ˈAtua, taŋata pūˈoko haka tere i te israelita e he ˈAriki takoˈa. No atu te rahi o te taŋata i pāpaˈi te puka nei, ko tū manaˈu ˈā i pāpaˈi ai ananake mai te pūˈoko ki te hiku. ˈIna he hāpī atu i te meˈe e tahi, e meˈe kē i te rua kona. *

7 I te ŋā kau raˈe era o te Pipiria, he haka aŋi-aŋi mai pe hē te ˈati i haˈamata ai i ruŋa i te ao, e te ŋā kau hopeˈa era, e kī rō mai ˈā pe hē te ˈAtua ka haka kore tahi era rā ˈati, hai haˈariro te henua he kona nehe-nehe e tahi. Te Pipiria e ˈaˈamu rō mai ˈā o ruŋa i te noho iŋa o te taŋata i ruŋa i te henua tautini matahiti a tuˈa, e takoˈa e haka aŋi-aŋi rō mai ˈā, taˈatoˈa meˈe haŋa o te ˈAtua mo aŋa, he aŋa e Īa.

8. Ka haˈauraˈa mai pe hē te Pipiria ˈina he hape hora vānaŋa era o ruŋa i te ao e o ruŋa i te maiūi.

8 Te Pipiria ˈina kai pāpaˈi mo hāpī o ruŋa i te rauhuru meˈe o ruŋa i te henua e o ruŋa i te raŋi e takoˈa taˈe he puka mo te hare hāpī; no atu nei meˈe, mo vānaŋa mai o ruŋa i nei ŋā meˈe, ˈina he hape. Hai meˈe nei, e aŋi-aŋi nei tātou mai te ˈAtua mau ˈā te puka nei i oho mai ai. Mo haˈauraˈa atu, i ruŋa i te puka o Levítico e pāpaˈi rō ˈā te roŋo o te ˈAtua mo te Israelita mo ˈite he aha te meˈe o rāua mo aŋa o peˈe o oho rō te maiūi. Meˈe nei ko pāpaˈi era ˈā i muˈa ˈā, raˈe ki te ˈite he aha te meˈe e haka maiūi era i te taŋata. Te Pipiria e hāpī takoˈa rō ˈā te ao e tau reva-reva rō ˈā e ˈina e tahi meˈe  ˈaˈaru i a īa (Job 26:7). Takoˈa i te hora era te taŋata e manaˈu era te ao he meˈe pararaha, te Pipiria ko kī era ˈā te ao e taka-taka rō ˈā (Isaías 40:22).

9. I te meˈe era kai reo-reo te taŋata pāpaˈi era te Pipiria ¿He aha tātou meˈe mo aŋi-aŋi o ruŋa i a īa?

9 Te taŋata pāpaˈi era i te puka o te ˈaˈamu o ruŋa i te henua, ˈina he titīka riva-riva, o te ai a rāua ˈina he pāpaˈi tahi te parautiˈa taˈatoˈa, pahe meˈe era, ˈina rāua he pāpaˈi tahi o ruŋa i te hora e taˈe rē era te rāua henua i te tamaˈi. Te Pipiria taˈe peira, o te ai e vānaŋa ena o ruŋa i te rauhuru ˈaˈamu tuai o te ao, ˈina he hape. Te taŋata pāpaˈi era i te Pipiria, ko pāpaˈi ˈā te parautiˈa, no atu te taˈe rē o Israel i te tamaˈi. Takoˈa a rāua i pāpaˈi rō te rāua hape. Mo haˈauraˈa atu, i ruŋa i te puka era ko Números, ko pāpaˈi ˈā e Motē i te ˈaˈamu o ruŋa i tōˈona hape nui-nui e tahi e pe hē te ˈAtua i haka titīka ai i a īa, ˈina kai naˈa tōˈona hape (Números 20:2-12). I te meˈe era te taŋata pāpaˈi era i te Pipiria ˈina kai naˈa e ˈina kai reo-reo e tahi meˈe, he aŋi-aŋi tātou te Pipiria mai te ˈAtua mau ˈā i oho mai ai, oīra ˈina e ko hape mai.

HE PUKA MO HAKA TERE I A TĀTOU HAI MĀRAMARAMA

10. ¿O te aha te vānaŋa māramarama o te Pipiria e tano ena mo tātou i aŋanirā?

10 Te Pipiria “mai te manaˈu o te ˈAtua i topa mai ai, he riva mo hāpī, mo haka aŋi-aŋi te hape, mo haka titīka tahi te meˈe” (2 Timoteo 3:16). Te vānaŋa māramarama o te Pipiria e riva nō mo hāˈūˈū mai i a tātou i aŋanirā. I te meˈe era a Iehoha tātou i aŋa, a Īa e aŋi-aŋi riva-riva rō ˈā pe hē te tātou huru manaˈu e he aha te tātou meˈe ŋaroˈa. Ata hau tōˈona aŋi-aŋi i a tātou, ki a tātou mau ˈā. Ko ˈite ˈā hē te meˈe riva-riva e hē te meˈe rake-rake mo tātou e ko haŋa ˈā mo koa o tātou.

11, 12. (a) ¿O ruŋa i te aha a Ietū i vānaŋa ai i ruŋa i te puka era o Mateo mai te kau 5 ki te 7? (b) ¿He aha haka ˈou te meˈe mo hāpī mai e te Pipiria?

11 I ruŋa i te puka o Mateo, mai te kau 5 ki te 7 e riva nei  tātou mo taiˈo i te vānaŋa māramarama kī mai era e Ietū, mo ravaˈa te koa, mo taˈe ture te taŋata, mo ˈite pe hē ana pure e pe hē ana uˈi i te moni. No atu ko kī era ˈā i te ŋā vānaŋa nei 2.000 matahiti a tuˈa, ko te pūai haŋa ˈā ˈe e riva nō ˈā mo hāˈūˈū mai i aŋanirā.

12 I ruŋa i te Pipiria a Iehoha e hāpī takoˈa rō mai ˈā te roŋo mo haka tere riva-riva te huaˈai, mo riro he taŋata haka kē mo aŋa, e mo haumarū te tātou haka tere iŋa i muri i te tahi. Te roŋo o te Pipiria e riva nō mo hāˈūˈū mai paurō te mahana, no atu ko ai a tātou, i hē te tātou kona noho, e ko ˈati hē te tātou ˈati (Ka taiˈo Isaías 48:17). (Ka taiˈo te Kona 3 mo ata hāpī.)

TE VĀNAŊA KĪ ERA I RUŊA I TE PIPIRIA MO TUˈU MAI KO HAKA TANO TAHI ˈĀ

I ruŋa i te puka pāpaˈi era e Isaías i ruŋa i te Pipiria ko kī ˈā he aha te meˈe mo piri ki a Babilonia

13. ¿He aha te meˈe a Isaías i kī o ruŋa i te kaiŋa era ko Babilonia?

13 Rahi nō te vānaŋa i kī era i ruŋa i te Pipiria ko haka tano ˈā ki ruŋa i te hau. Mo haˈauraˈa atu, a Isaías i kī pe nei ē, te henua era ko Babilonia he haka kore tahi (Isaías 13:19). A īa ko pāpaˈi tahi ˈā pe hē ka rē era e te rua kaiŋa ki a Babilonia. Te kona nei e hāpaˈo rō ˈā e te ˈopani nui-nui ˈe e haka vari rō ˈā e te vai tere. E a Isaías ko kī ˈā te vai tere he paka-paka e he haka rē ha-hata te ˈopani. E te nuˈu tamaˈi era ˈina e ko tamaˈi mo rē. A Isaías ko kī takoˈa ˈā, mo te taŋata e tahi, tōˈona ˈīŋoa ko Ciro, e rē ki te kaiŋa era ko Babilonia (Ka taiˈo Isaías 44:27–45:2). (Ka taiˈo te Kona 4 mo ata hāpī.)

14, 15. ¿Pe hē te vānaŋa kī era e Isaías i haka tano tahi ai?

14 I tano era 200 matahiti o te vānaŋa kī era e Isaías, he tuˈu e tahi nunaˈa tamaˈi ki Babilonia mo tamaˈi. ¿ˈAˈai te nunaˈa tamaˈi nei te haka tere? A Ciro te ˈariki o Persia, pahe meˈe kī era e te ˈAtua i ruŋa i te puka o Isaías. ¿E te tahi vānaŋa kī era o ruŋa o Babilonia i haka tano rō?

15 I te pō era mo tuˈu tū nunaˈa tamaˈi era ki Babilonia, te taŋata o ira e ŋo-ŋoro ˈā ananake. ˈIna rāua riˈa-riˈa o te ai,  a Babilonia aŋa riˈa-riˈa mo uru i te ruŋa nui o te ˈopani e o te vai e haka vari era i rā kona. I haho o te kona nei, a Ciro rāua ko tāˈana nunaˈa tamaˈi, he keri e tahi ava mo haka turu o tū vai tere era. I oho era, he turu tū vai tere era, ki te roa e riva era te nunaˈa tamaˈi mo haˈere mo uru ki Babilonia. ¿E pe hē ana uru a tū ˈopani nui-nui era? Pahe meˈe kī era e te ˈAtua, ko haka rē ha-hata ˈā, oīra tū nunaˈa tamaˈi era, kai tamaˈi hia i rē rō ai ki te Babilonio.

16. (a) ¿He aha te meˈe kī e Isaías ka piri era ki Babilonia? (b) ¿Pe hē tātou e ˈite nei ko haka tano ˈā te vānaŋa kī era e Isaías?

 16 A Isaías i kī takoˈa rō, ka tano era te mahana ˈina e tahi taŋata mo noho haka ˈou i Babilonia. Ko pāpaˈi ˈā, e ko noho haka ˈou te taŋata i ira ki te hopeˈa raˈa (Isaías 13:20). E peira mau ˈā i topa ai. Mo oho koe ki te kona i ira Babilonia i muˈa ˈā, kona hāhine ki a Bagdad i te henua era ko Irak, he tikeˈa koe he māˈea nō te meˈe toeŋa o rā kona. Ki aŋanirā ˈina e tahi taŋata i noho haka ˈou i ira. A Iehoha mau ˈā i haka kore i a Babilonia (Isaías 14:22, 23). *

Te māˈea toeŋa o Babilonia

17. ¿O te aha tātou e ˈite nei te vānaŋa kī ena e te ˈAtua mo piri mai pē muˈa peira mau ˈā ka topa ena?

17 I te meˈe era te vānaŋa kī era i ruŋa i te Pipiria mo haka tano i muˈa ˈā ko haka tano tahi ˈā, ko haka ˈite mai ˈā, te vānaŋa kī ena mo piri mai pē muˈa, peira mau ˈā ka topa ena. Oīra hai meˈe nei e ˈite nei tātou te vānaŋa o Iehoha mo haˈariro te henua he kona nehe-nehe e tahi, peira mau ˈā ka topa ena (Ka taiˈo Números 23:19). Te rāveˈa nei mo ora tātou ki te hopeˈa raˈa  he aŋa e Iehoha o te ai a Īa taˈe he ˈAtua reo-reo (Tito 1:2). *

TE PIPIRIA E RIVA NŌ MO HURI TUˈU HURU HAKA TERE

18. ¿He aha te meˈe a Pablo i kī o ruŋa i te vānaŋa o te ˈAtua?

18 I tātou ko aŋi-aŋi ˈā ˈina e tahi puka tuˈu pahe Pipiria. No atu te rauhuru taŋata i pāpaˈi te puka nei, ko tū manaˈu ˈā i pāpaˈi ai ananake, e mo vānaŋa o ruŋa i te rauhuru meˈe o te ao e o te raŋi, e o ruŋa i te ˈaˈamu tuai, ˈina he hape. E takoˈa e vaˈai rō mai ˈā i te vānaŋa māramarama mo tātou i aŋanirā. Takoˈa te vānaŋa kī era i muˈa ˈā mo haka tano, ko haka tano tahi ˈā. E taˈe ko te meˈe nō nei te meˈe mo ravaˈa o tātou mai ruŋa i te Pipiria. A Pablo, pukuraŋa e tahi o Ietū, ko pāpaˈi ˈā: “Te vānaŋa o te ˈAtua e ora rō ˈā ˈe e ai rō ˈā tōˈona pūai”. ¿He aha te haˈauraˈa o te vānaŋa nei? (Ka taiˈo Hebreos 4:12).

19, 20. (a) ¿Pe hē te Pipiria ana hāˈūˈū atu mo aŋi-aŋi taˈa meˈe manaˈu ˈe taˈa meˈe ŋaroˈa ena e koe? (b) ¿Pe hē koe ana mauru-uru i te mahīa nui-nui nei he Pipiria?

19 Te Pipiria e riva nō mo huri tuˈu huru haka tere. He riva mo hāˈūˈū atu mo aŋi-aŋi riva-riva tuˈu huru. He hāˈūˈū takoˈa atu mo aŋi-aŋi ōˈou i tuˈu manaˈu e peira ˈā, te meˈe ŋaroˈa i roto i te hopeˈa nui o tuˈu māhatu. Mo haˈauraˈa atu, peaha i tātou e manaˈu nei e here rō ˈā tātou ki te ˈAtua, e ka taiˈo ka oho ena i te Pipiria, he aŋi-aŋi tātou te here parautiˈa, taˈe he meˈe ŋaroˈa nō, e aŋa i te meˈe mo haka tikeˈa rā here. Oīra mo ai e here rō ˈā tātou ki te ˈAtua, e haka tikeˈa te tātou here hai aŋa i te meˈe kī mai era e te Pipiria mo aŋa.

20 Te Pipiria he puka mau ˈā o te ˈAtua. E ko haŋa ˈā a Īa mo taiˈo, mo hāpī e mo here koe ki nei puka. E mauru-uru koe i te mahīa nui-nui nei, hai hāpī te oho nei puka. Peira he aŋi-aŋi koe he aha te meˈe haŋa o te ˈAtua mo te taŋata. I te toru hāpī o te puka nei he ata hāpī tātou o ruŋa i nei meˈe.

^ párr. 6 E ai rō ˈā te nuˈu e kī rō ˈā taˈe ko tū manaˈu ˈā te manaˈu pāpaˈi era i ruŋa i te Pipiria, rā meˈe he reo-reo. Ka taiˈo te hāpī 7 o te puka La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? pāpaˈi e te Taŋata haka ˈite o ruŋa o Iehoha.

^ párr. 16 Mo haŋa ōˈou mo ata ˈite o ruŋa i te vānaŋa kī e te Pipiria e pe hē i haka tano ai, ka taiˈo te puka iti-iti Un libro para todo el mundo, mai te kaka parau 27 ki te 29, tāpura e te Taŋata haka ˈite o ruŋa o Iehoha.

^ párr. 17 Rahi nō te vānaŋa kī era e te Pipiria, pahe meˈe kī era o ruŋa i te haka kore iŋa o Babilonia i haka tano ai. Mo haŋa koe mo ˈite o ruŋa i te rauhuru vānaŋa kī era o ruŋa o Ietū e pe hē i haka tano ai, ka taiˈo i te Kona 5 mo ata hāpī.