1, 2. ¿Ko ˈui hē te ˈui rava ˈui e te taŋata?

TE ŊĀ poki riki-riki meˈe rava ˈui-ˈui ki te meˈe taˈatoˈa. Mo pāhono ōˈou te rāua ˈui, he ˈui haka ˈou atu ‘¿He aha?’ E hora ena mo haka aŋi-aŋi ōˈou i rā meˈe, i ruŋa ˈā he ˈui haka ˈou atu ‘¿O te aha?’

2 No atu mo ai o tātou ko paˈari ˈā o e ˈāpī nō ˈā, a tātou taˈatoˈa e ai rō ˈā te ˈui, pahe ŋā ˈui era, hai aha ana kai, hē te kahu mo uru e hē te meˈe mo hoˈo mai. Peira ˈā, e ai rō ˈā te ˈui nui-nui o ruŋa i te tātou noho iŋa e o ruŋa i te meˈe mo piri mai pē muˈa ka oho ena. Te ˈati mo taˈe ravaˈa i te pāhono tano mo te ŋā ˈui nei, he haka rē tātou te kimi te oho i te pāhono.

3. ¿O te aha te taŋata e manaˈu ena e ko riva rāua mo ravaˈa te pāhono ki te rāua ˈui hopeˈa era o te nui-nui?

3 ¿E pāhono rō mai ˈā te Pipiria te ˈui nui-nui rava ˈui e te taŋata? E ai rō ˈā te taŋata e manaˈu ena peira, te ˈati e manaˈu takoˈa rō ˈā, aŋa riˈa-riˈa mo rāua mo aŋi-aŋi i te Pipiria. Oīra e manaˈu ena, i te oromatuˈa e i te maˈori hāpī nō te pāhono mo te ŋā ˈui nei. E ai rō ˈā te taŋata takoˈa e haˈamā rō ˈā mo kī pe nei ē ˈina rāua kai ˈite i te pāhono, ¿Pe hē ki tuˈu manaˈu?

4, 5. ¿Hē te ˈui hopeˈa o te nui-nui mōˈou? ¿O te aha koe ana taˈe haka rē te kimi te oho i te pāhono ki rā ŋā ˈui?

4 Peaha ko haŋa ˈā koe mo ˈite i te pāhono o te ŋā ˈui nei: ¿O te aha au i poreko ai? ¿He aha te meˈe mo piri mai mo mate au? ¿Pe hē te huru o te ˈAtua? A Ietū, te maˈori hopeˈa o te nui-nui i kī: “Ka nonoˈi ka oho e he vaˈai atu; ka kimi ka oho e he ravaˈa koe, ka patōtō ka oho e he mātaki atu” (Mateo 7:7). Oīra ˈina koe ko hōriŋa, ka kimi ka oho ata ka ravaˈa rō te pāhono mau.

 5 Mo kimi mo oho nō, he ravaˈa koe i te pāhono i ruŋa i te Pipiria (Proverbios 2:1-5). Te ŋā pāhono nei meˈe taˈe aŋa rahi mo aŋi-aŋi. Te meˈe ka hāpī ena e koe he haka koa atu i te hora nei, e he vaˈai atu i te hauhaˈa riva pē muˈa ka oho ena. Mai ki hāpī tātou o ruŋa i te ˈui e tahi e kuˈi-kuˈi ena i te taŋata.

MO ˈATI O TĀTOU ¿E MAMĀE RŌ ˈĀ TE ˈATUA O ˈINA HE TAPA MAI?

6. ¿O te aha te nuˈu e manaˈu ena ˈina he ˈAtua he tapa i a rāua i te hora o te rāua ˈati?

6 Rahi nō te taŋata e manaˈu ena ˈina te ˈAtua he tapa mai i a tātou. A rāua e manaˈu ena, ˈāhani te ˈAtua e tapa rō mai ˈā e ko tuˈu te ao pahe hora nei. O te ai i te taˈatoˈa kona e tikeˈa nei tātou te tamaˈi, te enemī ki te rua e te veve o te taŋata. Te taŋata meˈe maiūi, meˈe mamāe e meˈe mate nō. Oīra te taŋata e manaˈu ena, ‛Mo ai te ˈAtua e tapa rō mai ˈā ¿O te aha paˈi e taˈe haka kore ena i te ŋā meˈe rake-rake nei?’

7. (a) ¿Pe hē te pūˈoko haka tere o te rauhuru hare pure e haka manaˈu ena ki te taŋata o te ˈAtua te haka ūtuˈa mai? (b) ¿O te aha ana taˈe tuhi ki te ˈAtua o ruŋa i te meˈe rake-rake e piri mai ena?

7 E ai rō ˈā te pūˈoko haka tere o te rauhuru hare pure, e haka manaˈu rō ˈā ki te taŋata, te ˈAtua e haka ūtuˈa rō mai ˈā, o te ai mo piri mai te ˈati nui-nui he kī o te ˈAtua i haŋa peira. He kī takoˈa āˈana te uŋa mai rā ˈati. Hora kī era e rāua peira, e tuhi ˈā ki te ˈAtua āˈana te haka ūtuˈa mai. Te parautiˈa, te Pipiria e hāpī rō ˈā taˈe mai te ˈAtua te meˈe rake-rake e oho mai ena. I ruŋa i te puka o Santiago 1:13 e kī rō mai ˈā, te ˈAtua ˈina he haka ˈatu i te taŋata hai meˈe rake-rake. Pe nei e kī nei: “Hora era o te ˈati, ˈina e tahi mo kī: ‛O te ˈAtua te haka ˈatu mai’. O te ai e ko riva mo haka ˈatu i te ˈAtua hai meˈe rake-rake e ˈina a Īa e ko haka ˈatu takoˈa atu.” Te haˈauraˈa o te vānaŋa nei, no atu te haˈatiˈa o te ˈAtua mo piri mai te ˈati, taˈe āˈana te aŋa i te meˈe rake-rake taˈatoˈa e piri mai ena (Ka taiˈo Job 34:10-12). Ki haˈauraˈa atu.

8, 9. ¿He aha ana taˈe riva mo tuhi ki te ˈAtua o ruŋa i te ˈati e piri mai ena? Ka haˈauraˈa mai.

 8 Ka manaˈu rā koe i te taŋa ˈāpī e tahi, noho i muri i tōˈona ŋā matuˈa era. Tōˈona matuˈa tane e here rahi rō ˈā ki a īa, oīra e hāpī rō ˈā mo haka tere titīka i a īa. I tano era te mahana he pātoˈi tū taŋa ˈāpī nei ki tōˈona matuˈa e he eˈa he oho mai te hare. He aŋa i te meˈe rake-rake e oīra he piri te ˈati ki rā poki. ¿E tuhi mau rō koe ki tōˈona matuˈa tane o te ai ko piri ˈā te ˈati ki tāˈana poki o te taˈe haka noho e īa hora oho era mai te hare? ¡ˈIna hoˈi! (Lucas 15:11-13). Pahe matuˈa tane nei, te ˈAtua ˈina he haka noho i te taŋata hora era mo haŋa o rāua mo pātoˈi ki a Īa e mo aŋa i te meˈe rake-rake. Oīra, hora era mo piri mai te ˈati, ˈina tātou ko rehu, taˈe mai i a Īa te meˈe rake-rake e piri mai ena. Meˈe taˈe tano mo tuhi tātou ki te ˈAtua.

9 E ai rō ˈā te rāveˈa nui-nui e tahi o te ˈAtua e taˈe haka kore ena i te meˈe rake-rake e piri mai ena i te hora nei. I te Hāpī 11 he ata aŋi-aŋi koe he aha te meˈe kī e te Pipiria o ruŋa nei meˈe. Te meˈe raˈe āˈau mo aŋi-aŋi i te hora nei, te ˈAtua e here rō mai ˈā, e te rua, ˈina tātou ko tuhi ki a Īa i te hora era mo ˈati o tātou. Te parautiˈa, ko Īa mau nō te kope mo haka kore tahi te ˈati (Isaías 33:2).

10. ¿O te aha tātou e ˈite riva-riva nei nā te ˈAtua he haka titīka tahi te rave ˈino aŋa e te nuˈu rake-rake?

10 ˈIna o ruŋa i te huru o te ˈAtua te meˈe rake-rake (Isaías 6:3). Taˈatoˈa meˈe aŋa āˈana he meˈe maitaki, he meˈe riva-riva e he meˈe titīka nō. Oīra e ˈite nei tātou ˈina a Īa e ko hape mai ki te hora hopeˈa. Te taŋata taˈe peira. E aŋa rō ˈā i te meˈe rake-rake. E ka ai atu e tahi pūˈoko haka tere titīka, ˈina i a īa te pūai mo haka kore te meˈe rake-rake aŋa e te nuˈu rave ˈino. ˈIna e tahi kope hāhine ki te pūai o te ˈAtua. E riva nō a Īa mo haka titīka tahi te ˈati taˈatoˈa aŋa e te nuˈu rake-rake, e nā Īa he aŋa peira. Te ˈAtua he haka kore tahi te meˈe rake-rake taˈatoˈa ki te hopeˈa raˈa (Ka taiˈo Salmo 37:9-11).

 ¿HE AHA TE MEˈE ŊAROˈA E TE ˈATUA E UˈI ENA I TE MAMĀE O TE TAŊATA?

11. ¿He aha te meˈe ŋaroˈa e te ˈAtua e tikeˈa ena i tuˈu mamāe?

11 ¿He aha te meˈe ŋaroˈa e te ˈAtua e tikeˈa ena i te tātou mamāe e i te meˈe rake-rake o ruŋa i te henua? Te Pipiria e hāpī rō ˈā, meˈe haŋa o te ˈAtua te meˈe titīka e i te meˈe tano taˈatoˈa (Salmo 37:28). Oīra te meˈe haŋa o te ˈAtua he tikeˈa i te meˈe riva e titīka i ruŋa i te ao, e taˈe te ˈino e te aŋa rake-rake. He enemī mau ōˈona mo tikeˈa e ˈati rō ˈā te taŋata. Te Pipiria e kī rō ˈā, i mamāe rō tōˈona māhatu hora tikeˈa era i te rake-rake o te henua i muˈa ˈā (Génesis 6:5, 6). ˈIna te ˈAtua kai huri ˈā tōˈona manaˈu o ruŋa i nei meˈe (Malaquías 3:6). Oīra te Pipiria e kī era te ˈAtua e tapa riva-riva rō ˈā i a tātou (Ka taiˈo 1 Pedro 5:7).

Te Pipiria e hāpī rō ˈā a Iehoha hai here i aŋa tahi ai i te meˈe taˈatoˈa o ruŋa i te ao e o ruŋa i te henua.

12, 13. (a) ¿O te aha tātou e tapa ena ˈe e here ena ki te rua, e he aha te meˈe ŋaroˈa o tātou e tikeˈa ena i te mamāe o ruŋa i te henua? (b) ¿O te aha tātou e ˈite riva-riva nei nā te ˈAtua he haka kore tahi te mamāe e te meˈe taˈe titīka?

12 Te Pipiria e kī takoˈa rō ˈā te ˈAtua ko aŋa ˈā i a tātou pahe huru era ōˈona (Génesis 1:26). Mo haˈauraˈa atu, te ˈAtua i aŋa ai i a tātou hai tōˈona huru riva taˈatoˈa. Oīra hora era mo tikeˈa ōˈou i te taŋata riva e ˈati rō ˈā, he mamāe koe. Peira ˈā te ˈAtua, ata hau tōˈona mamāe mo tikeˈa i te meˈe tuˈu peira. ¿Pe hē tātou e ˈite nei peira mau ˈā?

13 Te Pipiria e hāpī rō ˈā te ˈAtua, he here (1 Juan 4:8). E i te rahi o tōˈona here te ˈAtua i aŋa ai i te meˈe taˈatoˈa. Oīra a tātou e here takoˈa ena, o te ai te ˈAtua e here rō ˈā. Ka manaˈu rā, ˈāhani e ai rō ˈā tuˈu pūai mo haka kore tahi te meˈe rake-rake taˈatoˈa o te henua, ¿E haka kore rō e koe? ¡E hoˈi! O te ai e here rō ˈā koe ki te taŋata. E te ˈAtua, ¿E aŋa rō peira? I te meˈe era e haŋa rahi rō mai ˈā ki a tātou e i a Īa te pūai, nā Īa he haka kore tahi te mamāe e te meˈe taˈe titīka. Oīra, ka ˈite rō ai koe, te ŋā meˈe riva-riva taˈatoˈa kī era e  te ˈAtua mo aŋa i te haˈamata o te puka nei, he haka tano tahi e Īa. Mo hīo–hīo te manaˈu nei i roto i a koe, e ata hāpī koe o ruŋa i te ˈAtua.

KO HAŊA ˈĀ TE ˈATUA MO MĀHANI ŌˈOU KI A ĪA

Mo haŋa koe mo riro he repahoa o te kope e tahi, e kī koe tuˈu ˈīŋoa. Te ˈAtua e kī rō mai ˈā tōˈona ˈīŋoa i ruŋa i te Pipiria

14. ¿Ko ai te ˈīŋoa o te ˈAtua e o te aha tātou ana kī tōˈona ˈīŋoa?

14 Mo māhani koe ki te rua kope, ¿He aha taˈa meˈe raˈe mo kī ki a īa? He ˈīŋoa ōˈou. ¿E ai rō ˈā te ˈīŋoa o te ˈAtua? Te rahi o te taŋata o te rauhuru hare pure e raŋi ena ki a Īa ˈAtua o Matuˈa, meˈe era taˈe he ˈīŋoa. Rā kī haŋa, he huru o he aŋa āˈana, pahe meˈe e kī era he ˈariki o he pūˈoko haka tere henua. Te ˈAtua ko kī mai ˈā tōˈona ˈīŋoa: ko Iehoha. I ruŋa i a Salmo 83:18 e kī rō ˈā: “Mo ˈite rō ai e te taŋata tuˈu ˈīŋoa ko Iehoha, ko koe nō te ˈAtua ata ruŋa nui o te ao taˈatoˈa.” Te taŋata taˈatoˈa pāpaˈi era i te Pipiria, a ruŋa ki te hitu tautini pāpaˈi iŋa o te ˈīŋoa nei i pāpaˈi ai e rāua. A Iehoha ko haŋa ˈā mo ˈite ōˈou i tōˈona ˈīŋoa e mo raŋi ki a Īa peira. Ko kī atu ˈā e Īa i tōˈona ˈīŋoa mo riva koe mo riro he repahoa ōˈona.

15. ¿He aha te haˈauraˈa o te ˈīŋoa o Iehoha?

15 Te ˈīŋoa nei o te ˈAtua, ko Iehoha, e ai rō ˈā tōˈona haˈauraˈa nui-nui. Te haˈauraˈa o te ˈīŋoa nei, i kī era e Īa e tahi vānaŋa, he haka tano tahi e Īa, e peira ˈā te meˈe haŋa era āˈana mo aŋa, he aŋa e Īa. ˈIna e tahi meˈe  mo haka noho i a Īa. Oīra, ko Iehoha nō te kope riva mo maˈu te ˈīŋoa nei. *

16, 17. (a) ¿He aha te haˈauraˈa o te vānaŋa: “Mana pūai” e “ˈAriki o te hopeˈa raˈa”? (b) ¿He aha a Iehoha takoˈa?

16 Pahe meˈe taiˈo era e tātou i ruŋa i a Salmo 83:18 e kī ena o ruŋa o Iehoha “ko koe nō te ˈAtua ata Ruŋa Nui.” Peira ˈā i ruŋa i a Revelación 15:3 e kī rō ˈā: “Nui-nui e hopeˈa  o te riva-riva taˈa aŋa e Iehoha ē, te ˈAtua mana pūai. Titīka e parautiˈa te ara taˈatoˈa ena āˈau, te ˈAriki o te hopeˈa raˈa.” ¿He aha te haˈauraˈa o te vānaŋa “mana pūai”? Te haˈauraˈa o nei vānaŋa, ko Iehoha nō te kope ata pūai o te ao taˈatoˈa. E te vānaŋa “ˈAriki o te hopeˈa raˈa” tōˈona haˈauraˈa, ˈina ōˈona haˈamata e ˈina ōˈona hopeˈa. Pahe meˈe kī ena i ruŋa i a Salmo 90:2 mai muˈa ˈā e pē muˈa ˈā tōˈona ora iŋa. ¡Ko te aha te nui-nui o te ˈAtua!

17 Ko Iehoha nō te kope aŋa tahi era i te meˈe taˈatoˈa. I ruŋa i a Revelación 4:11 e kī rō ˈā: “Ki a koe mau nō e Iehoha ē, he ˈAtua o mātou, ana vaˈai te moˈa, te pūai, te haŋu e ana tutūri o te ai āˈau i aŋa te meˈe taˈatoˈa e hai haŋa ōˈou i aŋa ai.” ˈĒ-ē, mai te merahi ki te hetuˈu i ruŋa i te raŋi, ki te kai taˈatoˈa o ruŋa i te tumu, ki te ika o roto o te vaikava, taˈatoˈa ŋā meˈe ena e manaˈu ena e koe, a Iehoha i aŋa.

 ¿E RIVA RŌ KOE MO RIRO HE REPAHOA O IEHOHA?

18. ¿O te aha te nuˈu e manaˈu ena e ko riva mo riro rāua he repahoa o te ˈAtua? ¿He aha te meˈe kī e te Pipiria o ruŋa i nei meˈe?

18 Hora era mo taiˈo e te nuˈu o ruŋa i te huru nui-nui e pūai o Iehoha, e manaˈu rō ˈā peaha i raro era ˈā a rāua, e he manaˈu takoˈa, ‛te ˈAtua he kope mana pūai, he kope hopeˈa o te hōnui, e tōˈona kona noho ai ruŋa atu era. ¿O te aha ia te ˈAtua ana uˈi mai i a au?’ ¿Ko te meˈe nei te meˈe haŋa o te ˈAtua mo ŋaroˈa o tātou? ˈIna, taˈe peira. A Iehoha ko haŋa ˈā mo hāhine mai ki a tātou. Te Pipiria e kī rō ˈā te ˈAtua “ˈina he roa rahi, mai muri i a tātou” (Hechos 17:27). Ko haŋa ˈā te ˈAtua mo hāhine koe ki a Īa, e ko kī ˈā, nā Īa “he hāhine atu” (Santiago 4:8).

19. (a) ¿Pe hē koe ana riro he repahoa o Iehoha? (b) ¿Hē te huru o Iehoha ata haŋa āˈau?

19 ¿Pe hē koe ana riro he repahoa o Iehoha? Ko kī ˈā e Ietū: “ˈI te haˈauraˈa mau mo ora ki te hopeˈa raˈa, he hāpī he oho o ruŋa i a koe e te ˈAtua parautiˈa mau ē, e o ruŋa i te taŋata uŋa mai era e koe ko Ietū Kiritō” (Juan 17:3). Mo hāpī mo oho he māhani koe ki a Iehoha e ki a Ietū. E mo aŋa peira, he riva koe mo ora ki te hopeˈa raˈa. Ka haka topa rā, nā tātou ko hāpī ko ˈoti ˈā “te ˈAtua he here” (1 Juan 4:16). E nā e ai takoˈa rō ˈā te tahi huru tau ōˈona. Te Pipiria e kī rō ˈā a Iehoha he ˈAtua haka ˈaroha e hāˈūˈū ki te taŋata, ˈina he riri hōrou ˈe e rahi rō ˈā tōˈona here taˈe hape e parautiˈa (Éxodo 34:6; Pedro 3:9). A Iehoha he ˈAtua riva e ko haŋa riva-riva ˈā mo haka kore te tātou hara (Salmo 86:5). Te ˈAtua e ko hape atu (Revelación 15:4). He ata ˈite koe o ruŋa i tōˈona huru nehe-nehe, ka taiˈo ka oho ena koe o ruŋa i a Īa i ruŋa i te Pipiria.

20, 21. ¿Pe hē tātou ana riva mo hāhine ki te ˈAtua no atu te taˈe tikeˈa mai?

20 ¿Pe hē koe ana riva mo hāhine ki te ˈAtua ˈina paˈi koe  he tikeˈa i a Īa? (Juan 1:18; 4:24; 1 Timoteo 1:17). Ka taiˈo ka oho ena koe o ruŋa o Iehoha i ruŋa i te Pipiria, he uˈi koe i a Īa pahe matuˈa hāpaˈo atu i a koe (Salmo 27:4; Romanos 1:20). Ka hāpī ka oho ena koe o ruŋa o Iehoha he nui-nui he oho tuˈu here ki a Īa, e he ŋaroˈa ko ata hāhine ˈā koe ki a Īa.

Te matuˈa e here rō ˈā i tāˈana ŋā poki, e te tātou Matuˈa o ruŋa i te raŋi e ata here rō mai ˈā ki a tātou

21 He aŋi-aŋi koe ko Iehoha te tātou Matuˈa (Mateo 6:9). Āˈana tātou i aŋa, e ko haŋa takoˈa ˈā mo riva-riva te tātou ora iŋa. Ko te meˈe nei te meˈe haŋa o te matuˈa here mo tāˈana poki (Salmo 36:9). Te Pipiria e hāpī rō ˈā e riva nō koe mo riro he repahoa o Iehoha (Santiago 2:23). Ka haka topa rā tuˈu manaˈu o ruŋa i nei meˈe. ¡A Iehoha, te kope aŋa tahi era i te ao taˈatoˈa, ko haŋa ˈā mo riro ōˈou he repahoa ōˈona!

22. ¿He aha taˈa meˈe mo aŋa mo taˈe haŋa e te rua mo hāpī ōˈou i te Pipiria?

22 Peaha e ai rō ˈā te nuˈu e ko haŋa mo hāpī ōˈou i te Pipiria. Ko riˈa-riˈa ˈā o te ai he manaˈu he haka rē koe i tuˈu hare pure. Oīra ˈina koe ko haˈatiˈa e tahi taŋata mo haka noho atu mo riro koe he repahoa o Iehoha. O te ai ko Iehoha nō te Repahoa hopeˈa o te riva-riva o te ao taˈatoˈa.

23, 24. (a) ¿O te aha ana taˈe haka rē te ˈui te oho? (b) ¿He aha te tātou meˈe ka hāpī ena i te rua hāpī?

23 Ka hāpī ena koe i te Pipiria e ai rō ˈā te meˈe e ko aŋi-aŋi e koe. Oīra ˈina koe ko haˈamā mo ˈui o ruŋa o mo nonoˈi mo hāˈūˈū atu mo aŋi-aŋi ōˈou. E riro tātou pahe ŋā poki riki-riki i kī ai e Ietū, o te ai ˈina a rāua he haka nui-nui i a rāua oīra e taˈe haˈamā ena mo ˈui. E te ŋā poki meˈe rava ˈui nō (Mateo 18:2-4). Ko haŋa ˈā te ˈAtua mo ravaˈa koe i te pāhono. Oīra e hāpī kora iti nō i te Pipiria mo ˈite rō ai koe pe nei ē, taˈa meˈe e hāpī ena he parautiˈa (Ka taiˈo Hechos 17:11).

24 Te rāveˈa hopeˈa o te riva-riva mo ˈite o ruŋa o Iehoha e hāpī te Pipiria. I te rua hāpī o te puka nei he aŋi-aŋi tātou o te aha te Pipiria e topa kē ena mai te taˈatoˈa puka.

^ párr. 15 Mo ai te ˈīŋoa ko Iehoha ˈina he eˈa i ruŋa i taˈa Pipiria o mo haŋa koe mo ata ˈite o ruŋa i te kī haŋa o tōˈona ˈīŋoa e tōˈona haˈauraˈa, ka taiˈo te Kona 1 mo ata hāpī.