Saltar al contenido

Saltar al menú secundario

Taŋata haka ˈite o ruŋa o Iehoha

rapa nui

¿Haŋa rō koe mo 'ite te parautī'a?

¿Haŋa rō koe mo 'ite te parautī'a?

¿O RUŊA i te aha? O ruŋa i te 'ui hope'a o te nui-nui, rava 'ui e te taŋata. Peaha, ko 'ui tako'a 'ā koe peira:

  • ¿Tapa ro'ā tātou e te 'Atua?
  • ¿Mao rō te tau'a e te mamāe, e tahi mahana?
  • ¿He aha te me'e piri mai, e mate ena?
  • ¿Riva rō mo tike'a haka 'ou, i te tātou nuna'a here, ko mate 'ā?
  • ¿Pe hē ana pure ki te 'Atua, mo haka roŋo mai?
  • ¿Pe hē tātou ana rava'a, te koa mau?

¿I kona hē koe ana kimi te pahono, o te ŋā 'ui nei? Mo 'ui ki te rahi o te nu'u ma'a, nu'u pa'ari, he pahono atu, rauhuru mana'u. Ta'ato'a pahono mana'u kē. Airo'ā te pahono e tano ena to'ona matahiti, he mono e te rua mana'u.

I ruŋa i te puka e tahi, te pahono mau mo te ŋā 'ui nei. Kī 'ā Ietūkirito ki te 'Atua: “Ta'a vanaŋa he parautī'a mau” (Juan 17:17). Ko aŋi-aŋi 'ā e te nu'u, rā “vanaŋa” i aŋanirā, He Puka o te 'Atua. I te hora nei, he vanaŋa iti-iti atu o ruŋa i te ŋā 'ui nei.

¿Tapa ro'ā tātou e te 'Atua?

Taŋata i vaeŋa o te nu'u

O TE AHA TE 'UI NEI: I ruŋa i te 'ao rake-rake e titika kore, tātou e noho nei. Rauhuru o te hare pure e kī ena, o te 'Atua i haŋa mo haka tere peira.

ME'E HĀPĪ E TE PUKA O TE 'ATUA: Ta'e o te 'Atua te aŋa rake-rake. Job 34:10 'e kī ro 'ā: “Ta'e mai te 'Atua mau, te aŋa rake-rake, e ta'e mai te 'Atua Mana, te aŋa titika kore”. I roto i te haŋa o te 'Atua, e airo'ā te ha'aura'a hope'a o te riva-riva mo te taŋata, he haka kore tahi te me'e rake-rake o ruŋa o te 'ao ta'ato'a. Ōira a Ietū i hāpī ai mo nono'i ki te 'Atua: “E te Matu'a o mātou o te raŋi ē […]. Ka horou ka tu'u mai te mahana, o tou ha'atere mau. 'E mo aŋa i ta'a aŋa haŋa o mu'a 'ā i ruŋa i te henua, pahe aŋa iŋa ena i ruŋa i te raŋi” (Mateo 6:9, 10). I te rahi o te here o te 'Atua kia tātou, he uŋa mai i ta'ana poki ko Ietū mo mate, mo va'ai mai te ora mau kia tātou, i ruŋa i te henua riva-riva e 'ino kore (Juan 3:16).

E tai'o tako'a Génesis 1:26-28; Santiago 1:13; e 1 Pedro 5:6, 7.

¿Mao rō te tau'ā e te mamāe, e tahi mahana?

Matato'a

O TE AHA TE 'UI NEI: Ko rahi 'ā te taŋata mate i te 'ao, i te rahi o te tama'i. Me'e rahi te me'e 'ino haka mamāe nei iā tātou.

ME'E HĀPĪ E TE PUKA O TE 'ATUA: Kī 'ā e te 'Atua, he haka kore te tama'i i ruŋa i te 'ao ta'ato'a. I roto i te Ha'atere o te 'Atua “ina he taŋata e ko hāpī haka 'ou i te tama'i”, peira 'ā “he mono te hoe tama'i ki te 'arote” (Isaías 2:4). Nā te 'Atua he haka kore i te 'ino e i te mamāe. Tako'a, ko kī 'ā o ruŋa o te taŋata, “he haro'i i te matavai o te kōrua mata, te mate ina toe, ina he taŋi-taŋi, ina he mamāe, te me'e o tu'a 'ā ko mao ā” (Revelación 21:3, 4).

E tai'o tako'a Salmo 37:10, 11; 46:9; e Miqueas 4:1-4

¿He aha te me'e piri mai, e mate ena?

He menemā

O TE AHA TE 'UI NEI: Rauhuru o te hare pure he hāpī, e mate ena te nu'u, e tahi me'e o roto o rāua, e ora no 'ā. Te me'e kī o te nu'u, o te varūa te haka veveri, te tiaŋi iā rāua, e tako'a, o te 'Atua ā rāua te 'ūtu'a i roto i te pō'auahi.

ME'E HĀPĪ E TE PUKA O TE 'ATUA: Ī Eclesiastés 9:5 'e kī era: “Te nu'u mate, ina he mana'u toe”. Ōira, e mate nei tātou, he kore tahi te mana'u. Ina he 'ite, ina he ŋaro'a, e ko riva mo aŋa e tahi me'e. Peira 'ā mo aŋa i te me'e rake-rake i ruŋa o te nu'u ora, e tako'a mo ha'u'u iā rāua (Salmo 146:3, 4)

E tai'o tako'a Génesis 3:19 e Eclesiastés 9:6, 10.

¿Riva rō mo tike'a haka 'ou, i te tātou nuna'a here, ko mate 'ā?

Poki mamāe i te mate o to'ona hua'ai here

O TE AHA TE 'UI NEI: Ko haŋa 'ā tātou ta'ato'a mo ŋaro'a i te koa, e i te ora'iŋa i muri te tātou taŋata here. Me'e taŋata te pohe o tātou, mo tike'a haka 'ou i te tātou nuna'a here, ko mate 'ā.

ME'E HĀPĪ E TE PUKA O TE 'ATUA: Te rahi o te taŋata mate he ora haka 'ou mai. Nā ko kī 'ā Ietū: “Te nu'u mate i roto i te menemā, he ŋaro'a to'ona re'o, e he e'a mai” (Juan 5:28, 29). I mu'a 'ā, te 'Atua i haŋa ai mo riro te henua, he kona nehe-nehe e tahi. Te taŋata ka ora haka 'ou mai ena, he ai te rave'a mo noho i ruŋa i te henua tau (Lucas 23:43). He aŋi 'ā, i rā hora te taŋata ha'atura ki te 'Atua, e ko mate haka 'ou, e ko oti haka 'ou te koa, e he kore rō 'āi te maiūi. Te Puka o te 'Atua e kī era: “Mo te taŋata haka tere titika, mo rāua te henua 'e noho, e he ora he oho ro 'ai, ki te hope'a ra'a i ruŋa iā īa” (Salmo 37:29).

E tai'o tako'a Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17; e Hechos 24:15.

¿Pe hē ana pure ki te 'Atua, mo haka roŋo mai?

Taŋata e pure 'ā

O TE AHA TE 'UI NEI: Rahi nō te hare pure e pure ro 'ā te nu'u. Peira 'ā, rauhuru o te nu'u e mana'u ena, ina he rāua vanaŋa he haka roŋo e te 'Atua.

ME'E HĀPĪ E TE PUKA O TE 'ATUA: Mo haŋa o tātou mo haka roŋo mai e te 'Atua, e pure pahe huru hati'a era e īa. Ōira, e hāpī tātou he aha ta'ana me'e haŋa, e he haka tere peira ana pure. I ruŋa iā 1 Juan 5:14 'e kī ro 'ā: “No atu tātou me'e mo nono'i, mo ai, a roto i te vaha roŋo 'o'ona, he haka roŋo mai”. A Ietū i hāpī tako'a mai, ina tātou ko kī ko tū me'e 'ā. Pe nei i hāpī ai: “Ana pure kōrua, ina ko kī ko tū vanaŋa 'ā, ko tū vanaŋa 'ā” (Mateo 6:7).

E tai'o tako'a Salmo 65:2; Juan 14:6, 14; e 1 Juan 3:22.

¿Pe hē tātou ana rava'a, te koa mau?

He vi'e kimi te koa hai Puka o te 'Atua

O TE AHA TE 'UI NEI: Te nu'u e mana'u ena, mo te moni, te te'o-te'o, te hakari tau e va'ai te koa. Nu'u rahi te nu'u oho i tu'a o ra ŋā me'e, ōira e ta'e rava'a ena i te koa mau.

ME'E HĀPĪ E TE PUKA O TE 'ATUA: A Ietū i haka tike'a te ara ki te koa mau: “Koa nui te taŋata 'ite e haka tupuaki ki muri te me'e o te 'Atua” (Mateo 5:3). Te rave'a mo koa mau o tātou, e haka tupuaki ki te 'Atua. ¿Pe hē? E aŋi-aŋi te parautī'a mau o ruŋa iā īa, e i to'ona haka tere haŋa mo tātou. Te parautī'a ena, he rava'a e tātou i ruŋa i te Puka o te 'Atua. Te 'ite o ruŋa iā īa, he haka aŋi-aŋi mai hē te me'e hope'a o te nui-nui, e hē te me'e ha'aura'a kore. Mo hati'a o tātou ki te Puka o te 'Atua, mo haka tike'a mai te ara mo te tātou mana'u, mo te tātou haka tere iŋa, he ha'ere tātou a te ara titika, e i rā hora, he koa mau tātou (Lucas 11:28).

E tai'o tako'a Proverbios 3:5, 6, 13-18 e 1 Timoteo 6: 9,10.

Ko u'i a tātou a ruŋa 'ā, i ruŋa i te Puka o te 'Atua, te pahono o te ŋā ono 'ui nei. ¿Haŋa rō koe mo aŋi-aŋi te tahi me'e? E airo'ā te tahi 'ui mo pahono atu pahe ŋā 'ui nei: ¿Pe hē ana ma'u te tātou hua'ai a roto i te vaha titika? E mo ai e tapa ro'ā tātou e te 'Atua, ¿o te aha e ha'ati'a ena te mamāe e te 'ino, i ruŋa i te 'ao? Mo ai koe, he taŋata haŋa mo ‘haka tupuaki ki muri te me'e o te 'Atua’, e hāpī te Puka o te 'Atua, mo pahono riva-riva atu.

Rahi nō te nu'u e ko haŋa mo kimi te pahono i ruŋa i te Puka o te 'Atua, he mana'u roa-roa rahi e aŋa rahi mo aŋi-aŋi. ¿Haŋa rō koe mo ha'u'u atu, pe hē ana rava'a te pahono i ruŋa i te Puka o te 'Atua? Te Taŋata haka 'ite o ruŋa o Iehoha, he tautoru atu, hai rave'a e rua.

Rave'a ra'e, he puka iti-iti e tahi, te 'iŋoa ko Ka ŋaruhoa koe ki te 'Atua, ko aŋa 'ā mo ha'u'u ki te taŋata rahi o te aŋa, mo kimi i ruŋa i te Puka o te 'Atua, te pahono mo te rāua 'ui. Te rua rave'a he hāpī te Puka o te 'Atua. Mo haŋa 'o'ou, i tū hare, o i te kona tano mo tū mana'u. Mo te taŋata haka 'ite o ruŋa o Iehoha, e vari atu mo vanaŋa iti-iti kōrua, e tahi mahana i te tapati. Ina koe ko auhau mo hāpī atu. Rahi no te taŋata o te henua ta'ato'a, ko hāpī 'ā, e ko kī 'ā: “¡I te parautī'a mau!”

Ina he me'e hahine ki te parautī'a o te Puka o te 'Atua, tako'a, ko kī 'ā Ietū: “He 'ite kōrua i te parautī'a, e mo te parautī'a e kume atu te kōrua vivi” (Juan 8:32). ¿Ko vivi hē? Vivi era: he ri'a-ri'a, he tahu-tahu, he mira-mira hāpī mai era i mu'a 'ā. Hai parautī'a o te Puka o te 'Atua he ī te kōrua mahatu, hai koa, hai riva, hai ha'aura'a.

1. He taŋata e hāpī 'ā i te Puka o te 'Atua; 2. He vi'e e hāpī 'ā i te Puka o te 'Atua