Saltar al contenido

Saltar al menú secundario

Haka hoki ki te kona ha'amata o te puka

Taŋata haka ˈite o ruŋa o Iehoha

rapa nui

Mo hāpī ki taˈa ŋā poki

 KAU 9

A Jeremia kai noho te vānaŋa te oho o ruŋa i a Iehoha

A Jeremia kai noho te vānaŋa te oho o ruŋa i a Iehoha

¿O te aha te taŋata i riri ai mo Jeremia?

A Iehoha i haˈūˈū i a Jeremia mo toˈo mai roto i tū pū era

E ai rō ˈā te taŋata he riri, he kakata e he haka meˈe-meˈe mai mo vānaŋa tātou o ruŋa o Iehoha. Peaha he manaˈu koe mo haka rē te vānaŋa te oho o ruŋa i a Iehoha, ¿I manaˈu rō koe pe nei?... Te Puka o te ˈAtua e ˈaˈamu rō mai ˈā o ruŋa i te taŋata e tahi here ki a Iehoha, e a īa nei i manaˈu rō mo haka rē te vānaŋa te oho o ruŋa i a Īa. Toˈona ˈīŋoa ko Jeremia, mai ki hāpī tātou o ruŋa i a īa.

Hora era e ˈāpī nō ˈā Jeremia, he uŋa e Iehoha mo haˈaki ki te taŋata, mo haka rē te aŋa te oho i te meˈe rake-rake. Aŋa riˈa-riˈa maˈana te aŋa nei e ko riˈa-riˈa ˈā. He kī ki a Iehoha: “Kai ˈite au he aha taˈaku meˈe mo kī, a au he taŋa ˈāpī nō e tahi”. He pahono e Iehoha: “ˈIna koe ko riˈa-riˈa, maˈaku koe e haˈūˈū”.

 Kī ˈā e Jeremia ki te taŋata, mo taˈe huri te rāua huru haka tere, he haka kore e te ˈAtua i a rāua. ¿I haka roŋo rō rāua?... ˈIna kai haka roŋo. He riri tahi mo Jeremia he haka meˈe-meˈe e ko haŋa ˈā mo tiŋaˈi i a īa. Pe hē ki tuˈu manaˈu ¿I riˈa-riˈa rō a Jeremia?... Ko riˈa-riˈa riva-riva ˈā a Jeremia e he kī e īa: “E ko vānaŋa haka ˈou au o ruŋa i a Iehoha”. ¿I haka rē rō te vānaŋa te oho?... O te ai e haŋa rahi rō ˈā ki a Iehoha, kai haka rē te vānaŋa te oho o ruŋa i a Īa. A Iehoha i haˈūˈū i a Jeremia i toˈona hora ˈati o te taˈe haka rē te vānaŋa o ruŋa i a Īa.

E tahi mahana, he vari te taŋata rake-rake he ˈaˈaru i a Jeremia e he hoa ki te pū rare-rare e tahi, mo mate i roto. ˈIna he kai e ˈina he vai mo unu. A Iehoha i haˈūˈū mo toˈo i a īa mai roto i tū pū era.

¿He aha te meˈe mo hāpī o tātou o ruŋa i a Jeremia?... No atu toˈona riˈa-riˈa, a Jeremia kai haka rē te vānaŋa te oho o ruŋa i a Iehoha. Peaha mo vānaŋa koe o ruŋa i a Iehoha, he piri atu te taŋata he haka meˈe-meˈe atu e he riri atu o te aŋa koe peira. No atu tuˈu haˈamā e tuˈu riˈa-riˈa, ˈina koe ko haka rē te vānaŋa te oho o ruŋa i a Iehoha. ˈIna ko rehu, maˈana koe e haˈūˈū pahe huru haˈūˈū era i a Jeremia.

MAI KI TAIˈO I RUŊA I TE PUKA O TE ˈATUA:

  • Jeremías 1:4- 8; 20:7- 9; 26:8-19, 24; 38:6-13