Mai te iti-iti haŋa ˈā a Samuel i noho ai i te karapā era o Iehoha mo aŋa i ˈira. Ki te kona nei te nuˈu e pae era mo pure ki a Iehoha. ¿Haŋa rō koe mo ˈite pe hē a Samuel i tuˈu ai ki ˈira? Raˈe tātou ka hāpī nei o ruŋa i te matuˈa vahine o Samuel, ko Ana toˈona ˈīŋoa.

Rahi nō te matahiti a Ana e pohe era mo ai taˈana poki. Oīra he pure e he nonoˈi ki a Iehoha mo haˈūˈū mo tupu taˈana poki. He kī ki te ˈAtua mo ai taˈana poki, he uŋa mo aŋa ki a Īa i roto i tū karapā era. He pahono e Iehoha i tū pure era e he tupu e he poreko e tahi poki tane, te ˈīŋoa ko Samuel. He aŋa e Ana tū meˈe kī era e īa ki te ˈAtua. Ki hahine mo tano te hā matahiti o Samuel, he maˈu ki roto ki tū karapā era mo aŋa ki te ˈAtua.

Te puˈoko haka tere o te karapā o te ˈAtua, ko Elī toˈona ˈīŋoa. E ai rō ˈā e rua ˈaˈana poki tane paˈari e aŋa era i muri i a īa. Ko ˈite era ˈā koe, te karapā he kona e oho era te taŋata mo pure ki te ˈAtua. Oīra te taŋata aŋa i rā kona, e ai he taŋata haka tere titīka i a rāua. E te ŋā poki era a Elī, he meˈe rake-rake nō te meˈe aŋa. Pe rā ˈā a Samuel e tikeˈa era te rāua aŋa rake-rake. ¿I aŋa rō e Samuel i te meˈe rake-rake pe tū ŋā poki era a Elī? ¿Pe hē ki tuˈu manaˈu?... ˈIna. A Samuel ko haka tere titīka ˈā i a īa a te huru hāpī era e toˈona matuˈa.

¿He aha te meˈe tano mau mo aŋa a Elī ki tū ŋā poki era e rua?... ˈIna ko haˈatiˈa ki taˈana ŋā poki mo aŋa mo oho i roto i tū karapā era. Kai aŋa a Elī peira. Ko riri riva-riva ˈā Iehoha mo Elī e mo taˈana ŋā poki era. Oīra a Iehoha i haka kore ai i a rāua.

Ko kī ˈā e Samuel te vānaŋa o Iehoha mo Elī

E moe no ˈā a Samuel e tahi pō, he ŋaroˈa e tahi reˈo ka raŋi: “¡Samuel!”, he tahuti a Samuel ki a Elī e he kī e Elī: “Taˈe ˈaˈaku koe i raŋi”. Ko tū meˈe ˈā i haka roŋo ai e Samuel e rua hora. I te toru ohu iŋa ki a īa, he kī e Elī ki a Samuel: “Ka ohu haka ˈou atu ena te reˈo, ka kī: ‘Iehoha i au e haka roŋo atu ena’ ”. Peira mau ˈā i aŋa ai e Samuel. He pahono ia e Iehoha e he kī: “Ka kī ki a Elī i au he haka kore i a īa e i taˈana huaˈai o te rāua aŋa rake-rake taˈatoˈa.” Ki tuˈu manaˈu, ¿I haŋa rō a Samuel mo kī te vānaŋa nei ki a Elī?... E riˈa-riˈa rō ˈā a Samuel o nei vānaŋa, e no atu  toˈona riˈa-riˈa, he haka roŋo e he aŋa te meˈe kī era e Iehoha. Te vānaŋa kī era e Iehoha, peira mau ˈā i topa ai. I tano era te mahana, he mate a Elī koīa ko taˈana ŋā poki era.

¿He aha te meˈe o tātou mo hāpī o ruŋa i a Samuel? A te ara titīka a Samuel i haka tere ai, no atu te haka tere rake-rake o te tahi taŋata. ¿E tuˈu rō koe pē Samuel ˈe e aŋa rō koe i te meˈe titīka? Mo aŋa koe pē Samuel he haka koa koe i a Iehoha e ki tuˈu matuˈa.

MAI KI TAIˈO I RUŊA I TE PUKA O TE ˈATUA:

  • 1 Samuel 2:22-26; 3: 1-21