Saltar al contenido

Saltar al menú secundario

Haka hoki ki te kona ha'amata o te puka

Taŋata haka ˈite o ruŋa o Iehoha

rapa nui

Mo hāpī ki taˈa ŋā poki

Te matuˈa, ka hāpī ki taˈa ŋā poki hai ˈaˈamu nei o te Puka o te ˈAtua.

Haˈamata

Te vānaŋa o te puka o Deuteronomio he haˈūˈū atu mo hāpī ki taˈa ŋā poki

He ˈaˈamu e tahi haŋa e tātou mo aŋi-aŋi

Te Puka o te ˈAtua e vānaŋa rō ˈā o ruŋa i te ˈaˈamu e tahi. ¿Haŋa rō koe mo ˈite o ruŋa i nei ˈaˈamu?

Te meˈe haŋa a Rebeka he haka koa i a Iehoha

¿He aha taˈa meˈe mo aŋa mo koa atu e Iehoha? Ka aŋi-aŋi hai taiˈo te ˈaˈamu o Rebeka

Ko haka roŋo ˈā Rahab ki a Iehoha

Ka taiˈo te ˈaˈamu nei mo aŋi-aŋi pe hē a Rahab e toˈona huaˈai i ora ai hora i haka marere tahi ai ki raro a Jeriko.

He uka e tahi haka koa i a Iehoha e i toˈona matuˈa

Mo haka tano ki tū vānaŋa kī era ki a Iehoha, ¿he aha te meˈe i aŋa te poki a Jefté? ¿Pe hē tātou ana tuˈu pe īa?

A Samuel i aŋa tahi rō te meˈe haŋa a Iehoha

A te ara titīka a Samuel i haka tere ai no atu te haka tere rake-rake o te tahi taŋata. ¿Pe hē koe ana tuˈu pe īa?

ˈIna a Tavita kai riˈa-riˈa

Ka taiˈo te ˈaˈamu nei mai te Puka o te ˈAtua mo ˈite o te aha e taˈe riˈa-riˈa era a Tavita.

Mo ai hoko tahi nō koe e ko riˈa-riˈa ˈā, ¿he aha taˈa meˈe mo aŋa?

¿He aha te meˈe i kī e Iehoha ki a Elias hora hoko tahi nō a īa? ¿He aha te meˈe o tātou mo hāpī o ruŋa i a Elias?

A Josia i kimi rō hai repahoa tano mo piri ki a īa

Te Puka o te ˈAtua e kī rō ˈā a Josia i haka ˈuhu rō mo aŋa, e mo haka tere a te huru haŋa o Iehoha. Ka aŋi-aŋi pe hē toˈona repahoa i haˈūˈū ki a īa.

A Jeremia kai noho te vānaŋa te oho o ruŋa i a Iehoha

No atu te riri e te haka meˈe-meˈe o te taŋata, a Jeremia kai haka rē te vānaŋa te oho o ruŋa i a Iehoha. ¿O te aha?

A Ietū he taŋata haka roŋo

Peaha ko tuˈu ˈā te mahana kai haŋa koe mo haka roŋo ki tuˈu matuˈa. Mo hāpī pe hē te huru haka tere o Ietū, he haˈūˈū atu mo haka roŋo ki tuˈu matuˈa.

A rāua ko papaˈi ˈā o ruŋa o Ietū

¿Ko ai te taŋata o te taˈu era o Ietū i papaˈi o ruŋa i a īa? Ka hāpī ko ai a rāua.

He taŋa ˈāpī e tahi taˈe riˈa-riˈa

A īa i haˈūˈū mo taˈe tiŋaˈi i a Pablo. ¿He aha te meˈe i aŋa?

Te meˈe haŋa a Timoteo he haˈūˈū ki te taŋata

A Timoteo he koa e he meˈe riva-riva nō te meˈe i piri ¿Haŋa rō koe mo tuˈu pe īa?

E tahi ariki ka ariki mai ena i te henua taˈatoˈa

¿Pe hē te ora iŋa o te taŋata i te hora ka ariki ena e Ietū? ¿Haŋa rō koe mo noho i rā kona?