Saltar al contenido

Saltar al menú secundario

Haka hoki ki te kona ha'amata o te puka

Taŋata haka ˈite o ruŋa o Iehoha

rapa nui

¡He Parau ˈāpī riva-riva mai te ˈAtua mo tātou!

¿He aha te parau ˈāpī riva-riva o te ˈAtua? ¿O te aha tātou ana kī he aŋi mau ˈā te vānaŋa nei? I ruŋa i te puka iti-iti nei he pahono atu te rauhuru ˈui o ruŋa i te Puka o te ˈAtua.

Pe hē ana maˈa tū ˈite mai ruŋa i te puka iti-iti nei

Hai puka nei he maˈa tū ˈite o ruŋa i te Puka o te ˈAtua. I te hopeˈa o te ŋā kupu vānaŋa nei, e tuhi ena i kona hē o te Puka o te ˈAtua, koe ka rovaˈa ena te pahono.

¿He aha te parau ˈāpī riva-riva?

Ka hāpī he aha te parau ˈāpī mo te ˈAtua, o te aha tātou ana haka roŋo ki te parau ˈāpī nei i te hora mau nei ˈā e he aha te tātou meˈe mo aŋa.

¿Ko ai te ˈAtua?

¿E ai rō ˈā te ˈīŋoa o te ˈAtua? ¿Tapa rō mai ˈā e te ˈAtua?

¿He aŋi ˈā a Iehoha te parau ˈāpī era o ruŋa i te Puka o te ˈAtua?

¿He parautīˈa mau ˈā te meˈe papaˈi i ruŋa i te Puka o te ˈAtua?

¿Ko ai a Ietū?

Ka hāpī o te aha a Ietū i mate ai, he aha te haˈauraˈa o toˈona mate,ˈe e aha a Ietū i aŋanira.

¿He aha te meˈe haŋa o te ˈAtua mo te ˈAo nei?

Te Puka o te ˈAtua vānaŋa mai ena o te aha te ˈAtua i aŋa ai te ˈao, a hē ka ˈoti te mamāe e te taŋi-taŋi, he aha te meˈe ka aŋa ena i ruŋa i te ˈao e he aha te meˈe ka piri ena ki te taŋata ka noho era i ruŋa, pe muˈa ka oho ena.

¿E ai rō ˈā te raveˈa mo te nuˈu ko mate ˈā?

¿He aha te meˈe piri mai e mate ena? ¿E tikeˈa haka ˈou rō te tātou nunaˈa here ko mate ˈā?

¿He aha te Haˈatere o te ˈAtua?

¿Ko ai te ariki o te haˈatere o te ˈAtua? ¿He aha te meˈe ka aŋa ena pe muˈa?

¿O te aha te ˈAtua e haˈatiˈa ena te ˈino e i te mamāe?

¿Pe hē i haˈamata ai te ˈino? ¿O te aha te ˈAtua e haˈatiˈa ena i te mamāe? ¿E kore rō te mamāe e te taŋi-taŋi e tahi mahana?

¿Pe hē te huaˈai ana rovaˈa te koa mau?

A Iehoha te ˈAtua koa, ko haŋa ˈā mo koa mau te huaˈai. Ka aŋi-aŋi te roŋo o te Puka o te ˈAtua mo te kenu, te viˈe, te matuˈa, e te ŋā poki.

¿Pe hē ana aŋi-aŋi hē te huru parautīˈa mo haˈatura ki te ˈAtua?

¿E tahi nō huru parautīˈa mo haˈatura ki te ˈAtua? Ka uˈi e rima huru mo aŋi-aŋi hē te huru parautīˈa mo haˈatura ki te ˈAtua.

¿He aha te hauhaˈa riva mo rovaˈa mo haka tere i a tātou a te roŋo o te Puka o te ˈAtua?

Ko kī ˈā e Ietū o te aha ana taˈe riva mo haka tere i a tātou ˈā e ko hāpī takoˈā ˈā he aha te roŋo hopeˈa o te nui-nui.

¿Pe hē ana hahine ki te ˈAtua?

Ka aŋi-aŋi koe te pahono o te ŋā ˈui nei ¿E haka roŋo rō ˈā e te ˈAtua i te pure taˈatoˈa? ¿Pe hē tātou ana pure?¿Pe hē ana hahine ki te ˈAtua?

¿He aha te parau ˈāpī riva-riva o ruŋa i te rauhuru hare pure?

¿E tuˈu rō te mahana mo haˈatura ki te ˈAtua parautiˈa e te taŋata o te ˈao taˈatoˈa?

¿O te aha te ˈAtua e haka taka-taka ena i taˈana nuˈu mo aŋa i taˈana meˈe haŋa?

Te Puka o te ˈAtua ko kī mai ˈā o te aha e pe hē te pukuraŋa o Ietū ana piri.

¿O te aha koe ana hāpī ana oho te Puka o te ˈAtua?

¿Pe hē tū ˈite o ruŋa i te ˈAtua ana haˈūˈū ki te tahi? ¿He aha te meˈe mo rovaˈa tātou mo hahine ki te ˈAtua?