Shuj pushtuta mascangapaj escripai o mascapai

Testigo de Jehovacunaca mundo enteropimi tian. Shuj shuj llactamanda, shuj shuj raza gentecunami capanchi

Chuuk

Datos generales de Chuuk

  • Habitantes: 50.000
  • Evangelizadores: 41
  • Congregaciones: 2
  • Proporción de testigos de Jehová por cantidad de habitantes: 1 por cada 1.515