Shuj pushtuta mascangapaj escripai o mascapai

Testigo de Jehovacunaca mundo enteropimi tian. Shuj shuj llactamanda, shuj shuj raza gentecunami capanchi

San Martín

Datos generales de San Martín

  • Habitantes: 43.000
  • Evangelizadores: 332
  • Congregaciones: 4
  • Proporción de testigos de Jehová por cantidad de habitantes: 1 por cada 136