Shuj pushtuta mascangapaj escripai o mascapai

Testigo de Jehovacunaca mundo enteropimi tian. Shuj shuj llactamanda, shuj shuj raza gentecunami capanchi

Finlandia

Datos generales de Finlandia

  • Habitantes: 5.532.000
  • Evangelizadores: 18.190
  • Congregaciones: 280
  • Proporción de testigos de Jehová por cantidad de habitantes: 1 por cada 307