Shuj pushtuta mascangapaj escripai o mascapai

Testigo de Jehovacunaca mundo enteropimi tian. Shuj shuj llactamanda, shuj shuj raza gentecunami capanchi

Palaos

Datos generales de Palaos

  • Habitantes: 18.000
  • Evangelizadores: 95
  • Congregaciones: 2
  • Proporción de testigos de Jehová por cantidad de habitantes: 1 por cada 231