Shuj pushtuta mascangapaj escripai o mascapai

Testigo de Jehovacunaca mundo enteropimi tian. Shuj shuj llactamanda, shuj shuj raza gentecunami capanchi

Sri Lanka

Datos generales de Sri Lanka

  • Habitantes: 21.413.000
  • Evangelizadores: 6.781
  • Congregaciones: 112
  • Proporción de testigos de Jehová por cantidad de habitantes: 1 por cada 3.210