Shuj pushtuta mascangapaj escripai o mascapai

Testigo de Jehovacunaca mundo enteropimi tian. Shuj shuj llactamanda, shuj shuj raza gentecunami capanchi

Bielorrusia

Datos generales de Bielorrusia

  • Habitantes: 9.408.000
  • Evangelizadores: 6.238
  • Congregaciones: 83
  • Proporción de testigos de Jehová por cantidad de habitantes: 1 por cada 1.524