Shuj pushtuta mascangapaj escripai o mascapai

Testigo de Jehovacunaca mundo enteropimi tian. Shuj shuj llactamanda, shuj shuj raza gentecunami capanchi

Burkina Faso

Datos generales de Burkina Faso

  • Habitantes: 20.903.000
  • Evangelizadores: 2.027
  • Congregaciones: 48
  • Proporción de testigos de Jehová por cantidad de habitantes: 1 por cada 12.413