Shuj pushtuta mascangapaj escripai o mascapai

Testigo de Jehovacunaca mundo enteropimi tian. Shuj shuj llactamanda, shuj shuj raza gentecunami capanchi

Aruba

Datos generales de Aruba

  • Habitantes: 107.000
  • Evangelizadores: 1.103
  • Congregaciones: 14
  • Proporción de testigos de Jehová por cantidad de habitantes: 1 por cada 99