Agllashca temata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Bibliamandaca ¿imashinata yachachinchi?

DESCARGANGAPAJ