Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Aguantashpa catipashunchi: Cristopa mandashcata pactachishpa catishun

Aguantashpa catipashunchi: Cristopa mandashcata pactachishpa catishun

 TUTAMANDA

 • 9:40 Canticocuna

 • 9:50 Cántico 17 mañaipash

 • 10:00 Cristopa mandashcaca ¿imata can?

 • 10:15 Ñucanchilla cashpapash Cristopa mandashcata pactachinami capanchi

 • 10:30 Villachijushpa, yachachijushpapash Cristopa mandashcata pactachipashunchi

 • 10:55 Cántico 70 villaicunapash

 • 11:05 ¿Imamandata Cristopa mandashcaca ashtahuan ali can?

 • 11:35 Bautizarijcunapa discurso

 • 12:05 Cántico 51

CHISHI

 • 1:20 Canticocuna

 • 1:30 Cántico 76

 • 1:35 Experienciacuna

 • 1:45 Villajun Revistata Yachajupashunchi

 • 2:15 Cristopa mandashcataca familia ucupipash pactachinami capanchi

 • 2:30 Cristopa mandashcataca escuelapi, colegiopi cashpapash pactachinami capanchi

 • 2:45 Cántico  35 villaicunapash

 • 2:55 Jesús cangunata juyashcashnami shujcunatapash juyana capanguichi

 • 3:55 Cántico 13 mañaipash