Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Tandanajuipi Yachajungapaj Hoja  |  Febrero de 2017

 BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA | ISAÍAS 47-51

Jehová Diosta cazushpaca ashtaca bendiciongunatami charishun

Jehová Diosta cazushpaca ashtaca bendiciongunatami charishun

48:17

  • Jehová Diosca ñucanchicunallata cushilla causachun munashpami, maijan ñanda purinataca juyaihuan ricuchijun. Jehovata cazunaca ñucanchipallatami ali can.

Tranquilo ali causaica ‘jatun yacushnami’ can

48:18

  • Jehová Dios carasha nishca tranquilo ali causaica, jatun yacushnami llashajta shamujunlla.

“[Alita] ruranapash mama cucha yacu caiman chaiman cuyurinshnami” can

  • Ñucanchipa ali rurashcacunaca, mama cuchapi o marpi yacucunashnami ashtacata caita ushan.