Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Cancionguna

Ñucanchi organización imacunatalla rurashcacunata, alicachishca cancionguna.

Ñaupaman catishunchi

Ashtahuan villachishpaca Jehová Diosta sirvijcunaca ninandami cushijushun.

Ricuhuai

Ñucanchi huauquipanicunahuan cashca tiempota ali aprovechapashunchi.

Jehová canba rurashcacunamanda candasha

Jehova Diospa rurashcacunaca rucuimandami ninanda cushijushpa paita alabangapaj candanchi.

Ñucanchipa ashtahuan valishcacuna

Bibliata liishcacunapi pensarijuna Jehová Diosta mañajunami ñucanchipaca valishcapacha capan.

Jehová Diosta alabana huasi

Canba shutiguta apaj huasigutaca canmanmi rurashcanchi, Jehová.