Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

Jehová Diospa testigonkuna

Simita akllay quechua (Cusco)

 4-C

Kay pachapi Jesuspa kawsasqan (Galileapi Jesuspa predicasqan-huk kaq)

Kay pachapi Jesuspa kawsasqan (Galileapi Jesuspa predicasqan-huk kaq)
IMAYNA LLOQSINANPAQ

HAYK’AQ

MAYPI

IMACHUS PASASQAN

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

30 wata

Galilea

“Hanaq pacha qhapaq suyun [otaq gobierno] sispaykamunña”, nispa predicayta qallarin

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Caná; Nazaret; Capernaúm

Oficialpa churinta qhaliyachin; Isaías qelqa k’uyuta leen; Capernaúm llaqtaman rin

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Galilea qocha, Capernaúm llaqtaq qayllanpi

Simón, Andrés, Santiago, Juantawan nin qatikuqninkuna kanankupaq

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Capernaúm

Simonpa suegranta hukkunatawan qhaliyachin

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Tawa qatikuqninkunawan llaqtantinta predican

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Leprayoq runata qhaliyachin; askhan qatikunku

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Capernaúm

Such’u runata qhaliyachin

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Mateota waqyan; impuesto cobraqkunawan mikhun; ayunaymanta tapunku

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Sinagogakunapi predican

   

4:44

 

31 watapi pascua fiesta

Jerusalén

Betesda llaqtapi onqosqata qhaliyachin; judiokuna Jesusta wañuchiyta munanku

     

5:1-47

Jerusalenman kutispa (?)

Qatikuqninkuna trigoq umanta pallanku; ‘samana p’unchaypa Señornin’, nispa nikun

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Galilea qocha

Samana p’unchaypi huk runata qhaliyachin; askhan qatikunku; askhata qhaliyachin

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Capernaúm qayllapi

Huk orqopi 12 apostolninkunata akllan

 

3:13-19

6:12-16

 

Capernaúm qayllapi

Orqo patapi yachachin

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Capernaúm

Oficialpa kamachinta qhaliyachin

8:5-13

 

7:1-10

 

Naín

Huk viudaq wawanta kawsarichin

   

7:11-17

 

Tiberias; Galilea (Naín otaq qayllanpi)

Juan qatikuqninkunata Jesusman kachan; huch’uykunaman cheqaq kaqta willan; sumaqta umallin

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Naín otaq qayllanpi)

Huchayoq warmi Jesuspa chakinta q’apaq aceitewan hawiykun; manukuqkunamanta rikch’anachiy

   

7:36-50

 

Galilea

12 qatikuqninkunawan llaqtantinta predican

   

8:1-3

 

Supaykunata qarqon; huchamanta riman

12:22-37

3:19-30

   

Jonasta sucedesqanmanta willan

12:38-45

     

Mamanwan wawqenkunawan visitanku; qatikuqninkunata nin familian kasqankuta

12:46-50

3:31-35

8:19-21