Tinián nacionmanta willakuy

  • 2.500 runakunan kanku
  • 14 predicaqkuna
  • 1 iñiq t'aqakuna
  • 179 runakunamantan jujlla Testigo