Rota nacionmanta willakuy

  • 2.477 runakunan kanku
  • 12 predicaqkuna
  • 1 iñiq t'aqakuna
  • 206 runakunamantan jujlla Testigo