• Prizren llaqtapi Diospa gobiernonmanta willashanku (Kosovo)

Kosovo nacionmanta willakuy

  • 1.796.000 runakunan kanku
  • 267 predicaqkuna
  • 8 iñiq t'aqakuna
  • 6.803 runakunamantan jujlla Testigo