Azores nacionmanta willakuy

  • 243.862 runakunan kanku
  • 767 predicaqkuna
  • 15 iñiq t'aqakuna
  • 318 runakunamantan jujlla Testigo