Mayotte nacionmanta willakuy

  • 260.000 runakunan kanku
  • 177 predicaqkuna
  • 3 iñiq t'aqakuna
  • 1.469 runakunamantan jujlla Testigo