Uruguay nacionmanta willakuy

  • 3.505.985 runakunan kanku
  • 11.915 predicaqkuna
  • 152 iñiq t'aqakuna
  • 294 runakunamantan jujlla Testigo