El Salvador nacionmanta willakuy

  • 6.454.000 runakunan kanku
  • 40.392 predicaqkuna
  • 701 iñiq t'aqakuna
  • 161 runakunamantan jujlla Testigo