San Marino nacionmanta willakuy

  • 34.589 runakunan kanku
  • 198 predicaqkuna
  • 2 iñiq t'aqakuna
  • 175 runakunamantan jujlla Testigo