Papúa Nueva Guinea nacionmanta willakuy

  • 8.418.346 runakunan kanku
  • 5.141 predicaqkuna
  • 118 iñiq t'aqakuna
  • 1.637 runakunamantan jujlla Testigo