Niue nacionmanta willakuy

  • 2.000 runakunan kanku
  • 22 predicaqkuna
  • 1 iñiq t'aqakuna
  • 100 runakunamantan jujlla Testigo