Mozambique nacionmanta willakuy

  • 30.366.000 runakunan kanku
  • 67.758 predicaqkuna
  • 1.315 iñiq t'aqakuna
  • 463 runakunamantan jujlla Testigo