Montserrat nacionmanta willakuy

  • 5.000 runakunan kanku
  • 39 predicaqkuna
  • 1 iñiq t'aqakuna
  • 147 runakunamantan jujlla Testigo