Malí nacionmanta willakuy

  • 19.107.706 runakunan kanku
  • 322 predicaqkuna
  • 7 iñiq t'aqakuna
  • 59.341 runakunamantan jujlla Testigo